Category

آلبر کامو

جملات قصار آلبر کامو

اما قلب حافظه‌ی خودش را دارد و من هیچ‌چیز را فراموش نکرده‌ام.

جملات قصار آلبر کامو

انسان تنها موجودی است که از آنچه هست، امتناع می‌ورزد.

جملات قصار آلبر کامو

ما همه انسان‌های ویژه‌ای هستیم.

جملات قصار آلبر کامو

آزادی چیزی جز فرصتی برای بهتربودن نیست.

جملات قصار آلبر کامو

قهرمان‌بودن در دسترس است. خوشحالی دشوارتر است.

جملات قصار آلبر کامو

هیچ دلیلی، مرگ افراد بی‌گناه را توجیه نمی‌کند.

جملات قصار آلبر کامو

من تنها یک وظیفه می‌شناسم و آن عاشق‌بودن است.

جملات قصار آلبر کامو

شما نمی‌توانید تجربه را بسازید. باید آن را انجام دهید.

جملات قصار آلبر کامو

هیچ‌چیز به اندازه احترام بر اثر ترس، خوار نیست.

جملات قصار آلبر کامو

ما در تمام زندگی به شکل‌دادن شخصیتمان ادامه می‌دهیم. اگر خودمان را به خوبی شناختیم، باید بمیریم.

جملات قصار آلبر کامو

پوچی، مفهومی لازم و اولین حقیقت است.

جملات قصار آلبر کامو

برای خوشحال بودن، نباید بیش از حد نگران دیگران بود.

جملات قصار آلبر کامو

برخی از افراد در خواب حرف می‌زنند. سخنرانان هنگامی که مردم خواب هستند، حرف می‌زنند.

جملات قصار آلبر کامو

اما خوشحالی چیست جز هماهنگی ساده بین انسان و زندگی‌اش؟

جملات قصار آلبر کامو

وجدان گناهکار باید اعتراف کند. اعتراف یک اثر هنری است.

جملات قصار آلبرت کامو

شما هرگز خوشحال نخواهید بود اگر به جستجوی آنچه شادی از آن تشکیل شده است، ادامه بدهید. هرگز زندگی نخواهید کرد اگر به دنبال معنای زندگی باشید.

جملات قصار آلبرت کامو

هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که برخی از مردم انرژی بسیاری را صرف می‌کنند تا فقط عادی باشند.

جملات قصار آلبر کامو

بخشش واقعی نسبت به آینده، در دادن همه‌چیز به زمان حال است.

جملات قصار آلبر کامو

انسان بدون اخلاق، حیوانی وحشی است که در این جهان رها شده است.

جملات قصار آلبر کامو

در عمق زمستان، سرانجام یاد گرفتم در من تابستانی شکست‌ناپذیر وجود دارد.

جملات قصار آلبر کامو

پاییز، بهار دوم است، زمانی که هر برگی، یک گل است.

جملات قصار آلبر کامو

پشت من راه نرو؛ ممکن نیست بتوانم رهبری کنم. جلوی من راه نرو؛ ممکن نیست بتوانم دنبال کنم. در کنار من راه برو و دوست من باش.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑