Category

آلبر کامو

اما قلب حافظه‌ی خودش را دارد و من هیچ‌چیز را فراموش نکرده‌ام.
آلبر کامو
انسان تنها موجودی است که از آنچه هست، امتناع می‌ورزد.
آلبر کامو
ما همه انسان‌های ویژه‌ای هستیم.
آلبر کامو
آزادی چیزی جز فرصتی برای بهتربودن نیست.
آلبر کامو
قهرمان‌بودن در دسترس است. خوشحالی دشوارتر است.
آلبر کامو
هیچ دلیلی، مرگ افراد بی‌گناه را توجیه نمی‌کند.
آلبر کامو
من تنها یک وظیفه می‌شناسم و آن عاشق‌بودن است.
آلبر کامو
شما نمی‌توانید تجربه را بسازید. باید آن را انجام دهید.
آلبر کامو
هیچ‌چیز به اندازه احترام بر اثر ترس، خوار نیست.
آلبر کامو
ما در تمام زندگی به شکل‌دادن شخصیتمان ادامه می‌دهیم. اگر خودمان را به خوبی شناختیم، باید بمیریم.
آلبر کامو
پوچی، مفهومی لازم و اولین حقیقت است.
آلبر کامو
برای خوشحال بودن، نباید بیش از حد نگران دیگران بود.
آلبر کامو
برخی از افراد در خواب حرف می‌زنند. سخنرانان هنگامی که مردم خواب هستند، حرف می‌زنند.
آلبر کامو
اما خوشحالی چیست جز هماهنگی ساده بین انسان و زندگی‌اش؟
آلبر کامو
وجدان گناهکار باید اعتراف کند. اعتراف یک اثر هنری است.
آلبر کامو
شما هرگز خوشحال نخواهید بود اگر به جستجوی آنچه شادی از آن تشکیل شده است، ادامه بدهید. هرگز زندگی نخواهید کرد اگر به دنبال معنای زندگی باشید.
آلبر کامو
هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که برخی از مردم انرژی بسیاری را صرف می‌کنند تا فقط عادی باشند.
آلبر کامو
بخشش واقعی نسبت به آینده، در دادن همه‌چیز به زمان حال است.
آلبر کامو
انسان بدون اخلاق، حیوانی وحشی است که در این جهان رها شده است.
آلبر کامو
در عمق زمستان، سرانجام یاد گرفتم در من تابستانی شکست‌ناپذیر وجود دارد.
آلبر کامو
پاییز، بهار دوم است، زمانی که هر برگی، یک گل است.
آلبر کامو
پشت من راه نرو؛ ممکن نیست بتوانم رهبری کنم. جلوی من راه نرو؛ ممکن نیست بتوانم دنبال کنم. در کنار من راه برو و دوست من باش.
آلبر کامو

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑