Category

آلبرت اینشتین

هیچ‌چیز احترام به دولت و قانون زمین را بیشتر از قوانینی که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند، ویران‌تر نمی‌کند.
آلبرت اینشتین
اگر فیزیک‌دان نبودم، احتمالا موسیقی‌دان می‌شدم. من اغلب به موسیقی فکر می‌کنم. من با موسیقی زندگی می‌کنم. من زندگی‌ام را از منظر موسیقی می‌بینم.
آلبرت اینشتین
من هرگز به آینده فکر نمی‌کنم، خودش به زودی می‌آید.
آلبرت اینشتین
من عادت داشتم تا چند هفته به سردرگمی بروم.
آلبرت اینشتین
سیاست برای اکنون است، اما برابری برای ابدیت است.
آلبرت اینشتین
مردم بریدن چوب را دوست دارند. در این فعالیت، بلافاصله نتیجه را می‌بینید.
آلبرت اینشتین
علم چیز فوق‌العاده‌ای است اگر کسی مجبور نباشد در آن زندگی دیگری را به دست بیاورد.
آلبرت اینشتین
من می‌خواهم تمام افکار خدایان را بدانم؛ بقیه چیزها همه جزئیات هستند.
آلبرت اینشتین
همه چیزهایی که در جامعه انسانی ارزشمند است به فرصت‌هایی که برای توسعه افراد وجود دارد، بستگی دارد.
آلبرت اینشتین
هنر واقعی با انگیزه قدرتمند در هنرمند خلاق مشخص می‌شود.
آلبرت اینشتین
من آنقدر هنرمند هستم که تخیلاتم را به تصویر دربیاورم.
آلبرت اینشتین
تنها چیز ارزشمند واقعی، بصیرت است.
آلبرت اینشتین
بگذارید به هرکس به عنوان فرد احترام گذاشته شود و هیچ‌کس پرستیده نشود.
آلبرت اینشتین
هدف بزرگ همه علوم، پوشش دادن بیشترین تعداد از حقایق تجربی توسط کسر منطقی از کمترین تعداد فرضیه‌ها یا اصول است.
آلبرت اینشتین
اخلاق بالاترین اهمیت را دارد، اما برای ما، نه برای خدا.
آلبرت اینشتین
من به خدای تئولوژی که خوب را پاداش می‌دهد و بد را مجازات می‌کند، اعتقاد ندارم.
آلبرت اینشتین
دین من شامل تحسین فروتنانه‌ روح برتر نامحدود است که خود را در جزئیات اندکی که ما با ذهن سست و ضعیف خود قادر به درک آن هستیم، آشکار می‌کند.
آلبرت اینشتین
هیچ راه منطقی برای کشف قوانین بنیادین وجود ندارد. تنها راه شهودی وجود دارد که توسط احساس نظمی که پشت ظواهر وجود دارد، کمک می‌شود.
آلبرت اینشتین
من عمیقا یک مذهبی غیر معتقد هستم، این خود نوع جدیدی از دین است.
آلبرت اینشتین
اتفاقاتی در این دامنه فراتر از پیش‌بینی دقیق هستند، زیرا فاکتورهای متنوع زیادی در عمل وجود دارد نه بخاطر اینکه نظم در طبیعت وجود ندارد.
آلبرت اینشتین
خواندن، پس از یک سن خاص، ذهن را بیش از حد به سمت خلاقیت خود معطوف می‌کند. هرکس بسیار زیاد بخواند و بسیار کم از ذهن خود استفاده کند، به عادات سست و تنبلی تفکر دچار می‌شود.
آلبرت اینشتین
کسی که با لذت موسیقی را از نظر رتبه و شکل یکسان می‌داند، توهین مرا بدست آورده است. مغز به آن بزرگی را به اشتباه به او داده‌اند، زیرا فقط نخاع برایش کافی بود.
آلبرت اینشتین
خدا همیشه ساده‌ترین راه را می‌رود.
آلبرت اینشتین
زورگویی همیشه مردانی با روحیه ضعیف را مجذوب خود می‌کند.
آلبرت اینشتین
دین حقیقی، زندگی واقعی است؛ زندگی‌کردن با تمام روح، خوبی و عدالت خود.
آلبرت اینشتین
دو راه برای زندگی وجود دارد: می‌توانید طوری زندگی کنید که انگار هیچ معجزه‌ای وجود ندارد؛ می‌توانید طوری زندگی کنید که انگار هرچیزی یک معجزه است.
آلبرت اینشتین
باید توضیح‌دادن قوانین فیزیک به یک پیشخدمت امکان‌پذیر باشد.
آلبرت اینشتین
ارزش انسان باید در چیزهایی که می‌دهد دیده شود، نه در چیزهایی که می‌تواند بگیرد.
آلبرت اینشتین
اکثر مردم می‌گویند عقل است که دانشمند را می‌سازد. آن‌ها اشتباه می‌کنند، شخصیت این کار را می‌کند.
آلبرت اینشتین
اطلاعات، دانش نیستند.
آلبرت اینشتین
پیشرفت تکنولوژی مانند تبری در دست یک جنایتکار پاتولوژیک است.
آلبرت اینشتین
من نه تنها یک صلح‌طلب، بلکه یک صلح‌طلب ستیزه‌جو هستم. من مشتاقم برای صلح بجنگم. هیچ‌وقت جنگ پایان نمی‌یابد، مگر زمانی که خود مردم از رفتن به جنگ امتناع بورزند.
آلبرت اینشتین
من هرگز معتقد نیستم که خداوند برای دنیا تاس می‌ریزد.
آلبرت اینشتین
اگر دست خود را برای یک دقیقه روی یک اجاق داغ قرار دهید، مانند یک ساعت بنظر می‌رسد. اگر برای یک ساعت کنار دختر زیبایی بنشینید، مانند یک یک دقیقه بنظر می‌رسد.
آلبرت اینشتین
تنها کسی که بخاطر یک هدف، تمام توان و روح خود را وقف می‌کند، می‌تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل، استادی تمام انسان را می‌طلبد.
آلبرت اینشتین
تا جایی که می‌دانم، گناه مخفیانه را به تقوای ظاهری ترجیح می‌دهم.
آلبرت اینشتین
برای آنکه عضو معصومی از یک گله گوسفند باشی، یک نفر باید بالاتر از همه خودش گوسفند باشد.
آلبرت اینشتین
اگر مردم بخاطر ترس از مجازات یا امید به پاداش، افراد خوبی هستند، حقیقتا بسیار متاسفم.
آلبرت اینشتین
فرق بین گذشته، حال و آینده، تنها وهم و خیالی ماندگار است.
آلبرت اینشتین
زمانی که با یک دختر خوب خلوت کرده‌اید، هر ساعت مانند یک ثانیه می‌گذرد. زمانی که روی زغال نیم‌سوز بنشینید، هر ثانیه مانند یک ساعت است. این نسبیت است.
آلبرت اینشتین
هرچیزی باید تا جایی که امکان دارد ساده ساخته شود، اما نه ساده‌تر.
آلبرت اینشتین
من نمی‌دانم در جنگ جهانی سوم با چه سلاح‌های مبارزه می‌کنند، اما در جنگ جهانی چهارم با سنگ و چوب می‌جنگند.
آلبرت اینشتین
انسان باید به دنبال چیزی که هست بگردد، نه چیزی که فکر می‌کند باید باشد.
آلبرت اینشتین
تخیل همه چیز است. تخیل پیش‌نمایشی از جاذبه‌های آینده زندگی است.
آلبرت اینشتین
هرکسی که بتواند با خیال راحت رانندگی کند در حالی که یک دختر زیبا را می‌بوسد، توجه کافی و شایسته‌ای به بوسیدن خود ندارد.
آلبرت اینشتین
یک شکم خالی، مشاور سیاسی خوبی نیست.
آلبرت اینشتین
عجیب است در جهان بسیار شناخته شده باشی و باز هم بسیار تنها بمانی.
آلبرت اینشتین
به نظر من، سردرگمی در اهداف و کمال‌گرایی در روش‌ها، سن ما را توصیف می‌کند.
آلبرت اینشتین
من معتقدم تمدن‌ها در جنگ با بمب اتمی از بین نمی‌روند. شاید دو سوم مردم کره زمین کشته شوند.
آلبرت اینشتین
هرگز کنجکاوی مقدس را از دست ندهید.
آلبرت اینشتین
اگر می‌خواهید حقیقت را توصیف کنید، ظرافت آن را به خیاط بسپارید.
آلبرت اینشتین
یکنواختی و خلوتی یک زندگی آرام، ذهن خلاق را تحریک می‌کند.
آلبرت اینشتین
حس مشترک مجموعه‌ای از تعصبات به دست آمده در سن هجده سالگی است.
آلبرت اینشتین
کسی که دیگر نمی‌تواند شگفت‌زده شود یا در هیجان فرو برود، به خوبی یک مرده است؛ چشمان او بسته است.
آلبرت اینشتین
معجزه است اگر کنجکاوی در آموزش رسمی باقی مانده باشد.
آلبرت اینشتین
تنها زندگی که برای دیگران صرف شده باشد، ارزشمند است.
آلبرت اینشتین
واقعیت صرفا یک وهم است، اگرچه بسیار ماندگار است.
آلبرت اینشتین
خردمندان مشکلات را حل می‌کنند، نوابغ از آن‌ها پیشگیری می‌کنند.
آلبرت اینشتین
روح‌های بزرگ همیشه با مخالفت شدید ذهن‌های متوسط روبرو شده‌اند.
آلبرت اینشتین
یک میز، یک صندلی، یک کاسه میوه و یک ویالون؛ چه چیز دیگری انسان می‌خواهد تا خوشحال باشد؟
آلبرت اینشتین
سوالی که گاهی اوقات مرا گیج می‌کند: من دیوانه هستم یا دیگران؟
آلبرت اینشتین
کل علم چیزی بیشتر از اصلاح تفکر روزمره نیست.
آلبرت اینشتین
محیط زیست هرچیزی است که من نیستم.
آلبرت اینشتین
سخت‌ترین چیز در دنیا، فهمیدن مالیات بر درآمد است.
آلبرت اینشتین
زیباترین چیزی که می‌توانیم تجربه کنیم مرموز است. منبع تمام هنرها و علوم واقعی است.
آلبرت اینشتین
حافظه گمراه‌کننده است، زیرا با رویدادهای امروز رنگ شده است.
آلبرت اینشتین
تنهایی برای جوان دردناک است، اما زمانی که بالغ‌تر شود برای او لذت‌بخش است.
آلبرت اینشتین
تخیل مهم‌تر از دانش است.
آلبرت اینشتین
اتفاق، روش خدا برای ناشناس‌ماندن است.
آلبرت اینشتین
دنیا مکانی خطرناک برای زندگی‌کردن است؛ نه بخاطر افرادی که شیطان هستند، بلکه بخاطر افرادی که کاری در این باره انجام نمی‌دهند.
آلبرت اینشتین
همه ادیان، هنرها و علوم از شاخه‌های یک درخت هستند.
آلبرت اینشتین
اگر می‌دانستیم چه کاری داریم انجام می‌دهیم که اسم آن را تحقیق نمی‌گذاشتند، می‌گذاشتند؟آلبرت اینشتین
هرکس بسیار زیاد بخواند و بسیار کم از ذهن خود استفاده کند، به عادات سست و تنبلی تفکر دچار می‌شود.
آلبرت اینشتین
وظیفه ما باید آزادکردن خودمان از طریق بازکردن دایره دلسوزی‌مان برای پذیرفتن همه موجودات زنده و تمام طبیعت و زیبایی‌هایش باشد.
آلبرت اینشتین
بدون اندیشه عمیق، فرد همانقدر از زندگی روزمره می‌داند که برای دیگران زندگی کرده باشد.
آلبرت اینشتین
هیچ تعداد آزمایشی نمی‌تواند درستی مرا ثابت کند؛ یک آزمایش می‌تواند اشتباه مرا ثابت کند.
آلبرت اینشتین
ما هنوز یک هزارم درصد از چیزی را که طبیعت به ما نشان داده است، نمی‌دانیم.
آلبرت اینشتین
اگر نتوانید آن را ساده توضیح دهید، پس به اندازه کافی آن را درک نکرده‌اید.
آلبرت اینشتین
ناسیونالیسم یک بیماری بچه‌گانه است. این سرخک بشریت است.
آلبرت اینشتین
هنگامی که محدودیت‌هایمان را بپذیریم، فراتر از آن‌ها می‌رویم.
آلبرت اینشتین
این نیست که من باهوش باشم، من فقط کمی بیشتر با مسائل دست و پنجه نرم می‌کنم.
آلبرت اینشتین
من در خلوتی زندگی کردم که در کودکی دردناک بود، اما در سال‌های بلوغ دلپذیر بود.
آلبرت اینشتین
منطق شما را از نقطه A به نقطه B خواهد برد. تخیل شما را همه‌جا می‌برد.
آلبرت اینشتین
نگران مشکلات خود در ریاضی نباشید. به شما اطمینان می‌دهم من هنوز مشکلات بزرگتری دارم.
آلبرت اینشتین
صلح را نمی‌توان با زور نگه داشت؛ تنها با درک می‌توان به آن رسید.
آلبرت اینشتین
مسئله مهم این است که دست از پرسیدن برندارید. کنجکاوی دلیل خود را برای وجود داشتن دارد.
آلبرت اینشتین
ریاضیات محض، به شیوه خود، شاعرانگی ایده‌های منطقی است.
آلبرت اینشتین
مشکلات را نمی‌توانیم با همان تفکری که موقع به وجود آوردنشان استفاده کردیم، حل کنیم.
آلبرت اینشتین
بزرگترین هنر معلم، بیدارکردن لذت در بیان خلاق و دانش است.
آلبرت اینشتین
نشانه حقیقی هوش، دانش نیست، بلکه تخیل است.
آلبرت اینشتین
از دیروز یاد بگیر، برای امروز زندگی کن، به آینده امیدوار باش. نکته مهم این است که هرگز سوال‌پرسیدن را متوقف نکنید.
آلبرت اینشتین
تفاوت بین حماقت و نبوغ این است که نبوغ محدودیت‌های خود را دارد.
آلبرت اینشتین
کسی که هیچ اشتباهی ندارد، هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده است.
آلبرت اینشتین
تنها منبع دانش، تجربه است.
آلبرت اینشتین
علم بدون دین لنگ و دین بدون علم کور است.
آلبرت اینشتین
جاذبه مسوول افتادن انسان‌ها در عشق نیست.
آلبرت اینشتین
تلاش نکنید فرد موفقی شوید، در عوض، تلاش کنید فرد ارزشمندی شوید.
آلبرت اینشتین
ضعف در نگرش به ضعف در شخصیت تبدیل می‌شود.
آلبرت اینشتین
من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط شدیدا کنجکاو هستم.
آلبرت اینشتین
کسی که در راستی مسائل کوچک، بی‌دقت باشد، در مسائل مهم نیز قابل اعتماد نیست.
آلبرت اینشتین
تنها دو چیز بی‌نهایت است، هستی و حماقت انسان، ولی درباره اولی زیاد مطمئن نیستم.
آلبرت اینشتین
زندگی مانند دوچرخه‌سواری است. برای اینکه تعادل خود را نگه دارید، باید به حرکت ادامه دهید.
آلبرت اینشتین

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑