Category

آلبرت اینشتین

جملات قصار آلبرت اینشتین

هیچ‌چیز احترام به دولت و قانون زمین را بیشتر از قوانینی که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند، ویران‌تر نمی‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر فیزیک‌دان نبودم، احتمالا موسیقی‌دان می‌شدم. من اغلب به موسیقی فکر می‌کنم. من با موسیقی زندگی می‌کنم. من زندگی‌ام را از منظر موسیقی می‌بینم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من هرگز به آینده فکر نمی‌کنم، خودش به زودی می‌آید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من عادت داشتم تا چند هفته به سردرگمی بروم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

سیاست برای اکنون است، اما برابری برای ابدیت است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

مردم بریدن چوب را دوست دارند. در این فعالیت، بلافاصله نتیجه را می‌بینید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

علم چیز فوق‌العاده‌ای است اگر کسی مجبور نباشد در آن زندگی دیگری را به دست بیاورد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من می‌خواهم تمام افکار خدایان را بدانم؛ بقیه چیزها همه جزئیات هستند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

همه چیزهایی که در جامعه انسانی ارزشمند است به فرصت‌هایی که برای توسعه افراد وجود دارد، بستگی دارد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هنر واقعی با انگیزه قدرتمند در هنرمند خلاق مشخص می‌شود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من آنقدر هنرمند هستم که تخیلاتم را به تصویر دربیاورم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنها چیز ارزشمند واقعی، بصیرت است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

بگذارید به هرکس به عنوان فرد احترام گذاشته شود و هیچ‌کس پرستیده نشود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هدف بزرگ همه علوم، پوشش دادن بیشترین تعداد از حقایق تجربی توسط کسر منطقی از کمترین تعداد فرضیه‌ها یا اصول است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اخلاق بالاترین اهمیت را دارد، اما برای ما، نه برای خدا.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من به خدای تئولوژی که خوب را پاداش می‌دهد و بد را مجازات می‌کند، اعتقاد ندارم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

دین من شامل تحسین فروتنانه‌ روح برتر نامحدود است که خود را در جزئیات اندکی که ما با ذهن سست و ضعیف خود قادر به درک آن هستیم، آشکار می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هیچ راه منطقی برای کشف قوانین بنیادین وجود ندارد. تنها راه شهودی وجود دارد که توسط احساس نظمی که پشت ظواهر وجود دارد، کمک می‌شود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من عمیقا یک مذهبی غیر معتقد هستم، این خود نوع جدیدی از دین است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اتفاقاتی در این دامنه فراتر از پیش‌بینی دقیق هستند، زیرا فاکتورهای متنوع زیادی در عمل وجود دارد نه بخاطر اینکه نظم در طبیعت وجود ندارد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

خواندن، پس از یک سن خاص، ذهن را بیش از حد به سمت خلاقیت خود معطوف می‌کند. هرکس بسیار زیاد بخواند و بسیار کم از ذهن خود استفاده کند، به عادات سست و تنبلی تفکر دچار می‌شود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

کسی که با لذت موسیقی را از نظر رتبه و شکل یکسان می‌داند، توهین مرا بدست آورده است. مغز به آن بزرگی را به اشتباه به او داده‌اند، زیرا فقط نخاع برایش کافی بود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

خدا همیشه ساده‌ترین راه را می‌رود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

زورگویی همیشه مردانی با روحیه ضعیف را مجذوب خود می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

دین حقیقی، زندگی واقعی است؛ زندگی‌کردن با تمام روح، خوبی و عدالت خود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

دو راه برای زندگی وجود دارد: می‌توانید طوری زندگی کنید که انگار هیچ معجزه‌ای وجود ندارد؛ می‌توانید طوری زندگی کنید که انگار هرچیزی یک معجزه است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

باید توضیح‌دادن قوانین فیزیک به یک پیشخدمت امکان‌پذیر باشد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

ارزش انسان باید در چیزهایی که می‌دهد دیده شود، نه در چیزهایی که می‌تواند بگیرد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اکثر مردم می‌گویند عقل است که دانشمند را می‌سازد. آن‌ها اشتباه می‌کنند، شخصیت این کار را می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اطلاعات، دانش نیستند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

پیشرفت تکنولوژی مانند تبری در دست یک جنایتکار پاتولوژیک است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من نه تنها یک صلح‌طلب، بلکه یک صلح‌طلب ستیزه‌جو هستم. من مشتاقم برای صلح بجنگم. هیچ‌وقت جنگ پایان نمی‌یابد، مگر زمانی که خود مردم از رفتن به جنگ امتناع بورزند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من هرگز معتقد نیستم که خداوند برای دنیا تاس می‌ریزد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر دست خود را برای یک دقیقه روی یک اجاق داغ قرار دهید، مانند یک ساعت بنظر می‌رسد. اگر برای یک ساعت کنار دختر زیبایی بنشینید، مانند یک یک دقیقه بنظر می‌رسد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنها کسی که بخاطر یک هدف، تمام توان و روح خود را وقف می‌کند، می‌تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل، استادی تمام انسان را می‌طلبد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تا جایی که می‌دانم، گناه مخفیانه را به تقوای ظاهری ترجیح می‌دهم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

برای آنکه عضو معصومی از یک گله گوسفند باشی، یک نفر باید بالاتر از همه خودش گوسفند باشد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر مردم بخاطر ترس از مجازات یا امید به پاداش، افراد خوبی هستند، حقیقتا بسیار متاسفم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

فرق بین گذشته، حال و آینده، تنها وهم و خیالی ماندگار است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

زمانی که با یک دختر خوب خلوت کرده‌اید، هر ساعت مانند یک ثانیه می‌گذرد. زمانی که روی زغال نیم‌سوز بنشینید، هر ثانیه مانند یک ساعت است. این نسبیت است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هرچیزی باید تا جایی که امکان دارد ساده ساخته شود، اما نه ساده‌تر.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من نمی‌دانم در جنگ جهانی سوم با چه سلاح‌های مبارزه می‌کنند، اما در جنگ جهانی چهارم با سنگ و چوب می‌جنگند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

انسان باید به دنبال چیزی که هست بگردد، نه چیزی که فکر می‌کند باید باشد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تخیل همه چیز است. تخیل پیش‌نمایشی از جاذبه‌های آینده زندگی است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هرکسی که بتواند با خیال راحت رانندگی کند در حالی که یک دختر زیبا را می‌بوسد، توجه کافی و شایسته‌ای به بوسیدن خود ندارد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

یک شکم خالی، مشاور سیاسی خوبی نیست.

جملات قصار آلبرت اینشتین

عجیب است در جهان بسیار شناخته شده باشی و باز هم بسیار تنها بمانی.

جملات قصار آلبرت اینشتین

به نظر من، سردرگمی در اهداف و کمال‌گرایی در روش‌ها، سن ما را توصیف می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من معتقدم تمدن‌ها در جنگ با بمب اتمی از بین نمی‌روند. شاید دو سوم مردم کره زمین کشته شوند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هرگز کنجکاوی مقدس را از دست ندهید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر می‌خواهید حقیقت را توصیف کنید، ظرافت آن را به خیاط بسپارید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

یکنواختی و خلوتی یک زندگی آرام، ذهن خلاق را تحریک می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

حس مشترک مجموعه‌ای از تعصبات به دست آمده در سن هجده سالگی است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

کسی که دیگر نمی‌تواند شگفت‌زده شود یا در هیجان فرو برود، به خوبی یک مرده است؛ چشمان او بسته است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

معجزه است اگر کنجکاوی در آموزش رسمی باقی مانده باشد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنها زندگی که برای دیگران صرف شده باشد، ارزشمند است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

واقعیت صرفا یک وهم است، اگرچه بسیار ماندگار است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

خردمندان مشکلات را حل می‌کنند، نوابغ از آن‌ها پیشگیری می‌کنند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

روح‌های بزرگ همیشه با مخالفت شدید ذهن‌های متوسط روبرو شده‌اند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

یک میز، یک صندلی، یک کاسه میوه و یک ویالون؛ چه چیز دیگری انسان می‌خواهد تا خوشحال باشد؟

جملات قصار آلبرت اینشتین

سوالی که گاهی اوقات مرا گیج می‌کند: من دیوانه هستم یا دیگران؟

جملات قصار آلبرت اینشتین

کل علم چیزی بیشتر از اصلاح تفکر روزمره نیست.

جملات قصار آلبرت اینشتین

محیط زیست هرچیزی است که من نیستم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

سخت‌ترین چیز در دنیا، فهمیدن مالیات بر درآمد است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

زیباترین چیزی که می‌توانیم تجربه کنیم مرموز است. منبع تمام هنرها و علوم واقعی است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

حافظه گمراه‌کننده است، زیرا با رویدادهای امروز رنگ شده است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنهایی برای جوان دردناک است، اما زمانی که بالغ‌تر شود برای او لذت‌بخش است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تخیل مهم‌تر از دانش است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اتفاق، روش خدا برای ناشناس‌ماندن است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

دنیا مکانی خطرناک برای زندگی‌کردن است؛ نه بخاطر افرادی که شیطان هستند، بلکه بخاطر افرادی که کاری در این باره انجام نمی‌دهند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

همه ادیان، هنرها و علوم از شاخه‌های یک درخت هستند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر می‌دانستیم چه کاری داریم انجام می‌دهیم که اسم آن را تحقیق نمی‌گذاشتند، می‌گذاشتند؟

جملات قصار آلبرت اینشتین

هرکس بسیار زیاد بخواند و بسیار کم از ذهن خود استفاده کند، به عادات سست و تنبلی تفکر دچار می‌شود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

وظیفه ما باید آزادکردن خودمان از طریق بازکردن دایره دلسوزی‌مان برای پذیرفتن همه موجودات زنده و تمام طبیعت و زیبایی‌هایش باشد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

بدون اندیشه عمیق، فرد همانقدر از زندگی روزمره می‌داند که برای دیگران زندگی کرده باشد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هیچ تعداد آزمایشی نمی‌تواند درستی مرا ثابت کند؛ یک آزمایش می‌تواند اشتباه مرا ثابت کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

ما هنوز یک هزارم درصد از چیزی را که طبیعت به ما نشان داده است، نمی‌دانیم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر نتوانید آن را ساده توضیح دهید، پس به اندازه کافی آن را درک نکرده‌اید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

ناسیونالیسم یک بیماری بچه‌گانه است. این سرخک بشریت است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هنگامی که محدودیت‌هایمان را بپذیریم، فراتر از آن‌ها می‌رویم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

این نیست که من باهوش باشم، من فقط کمی بیشتر با مسائل دست و پنجه نرم می‌کنم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من در خلوتی زندگی کردم که در کودکی دردناک بود، اما در سال‌های بلوغ دلپذیر بود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

منطق شما را از نقطه A به نقطه B خواهد برد. تخیل شما را همه‌جا می‌برد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

نگران مشکلات خود در ریاضی نباشید. به شما اطمینان می‌دهم من هنوز مشکلات بزرگتری دارم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

صلح را نمی‌توان با زور نگه داشت؛ تنها با درک می‌توان به آن رسید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

مسئله مهم این است که دست از پرسیدن برندارید. کنجکاوی دلیل خود را برای وجود داشتن دارد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

ریاضیات محض، به شیوه خود، شاعرانگی ایده‌های منطقی است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

مشکلات را نمی‌توانیم با همان تفکری که موقع به وجود آوردنشان استفاده کردیم، حل کنیم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

بزرگترین هنر معلم، بیدارکردن لذت در بیان خلاق و دانش است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

نشانه حقیقی هوش، دانش نیست، بلکه تخیل است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

از دیروز یاد بگیر، برای امروز زندگی کن، به آینده امیدوار باش. نکته مهم این است که هرگز سوال‌پرسیدن را متوقف نکنید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تفاوت بین حماقت و نبوغ این است که نبوغ محدودیت‌های خود را دارد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

کسی که هیچ اشتباهی ندارد، هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنها منبع دانش، تجربه است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

علم بدون دین لنگ و دین بدون علم کور است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

جاذبه مسوول افتادن انسان‌ها در عشق نیست.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تلاش نکنید فرد موفقی شوید، در عوض، تلاش کنید فرد ارزشمندی شوید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

ضعف در نگرش به ضعف در شخصیت تبدیل می‌شود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط شدیدا کنجکاو هستم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

کسی که در راستی مسائل کوچک، بی‌دقت باشد، در مسائل مهم نیز قابل اعتماد نیست.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنها دو چیز بی‌نهایت است، هستی و حماقت انسان، ولی درباره اولی زیاد مطمئن نیستم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

زندگی مانند دوچرخه‌سواری است. برای اینکه تعادل خود را نگه دارید، باید به حرکت ادامه دهید.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑