Category

ارسطو

روح هرگز بدون یک تصویر فکر نمی‌کند.
ارسطو
مرد ایده‌آل، حوادث ناگوار زندگی را با بزرگی و بخشندگی تحمل می‌کند و بهترین شرایط را می‌سازد.
ارسطو
تفاوت تحصیل‌کرده با غیر تحصیل‌کرده از زنده است تا مرده.
ارسطو
انرژی ذهن، ماهیت زندگی است.
ارسطو
هیچ روح شگرفی عاری از معجون دیوانگی نیست.
ارسطو
آرزوی داشتن دوست زمانی نمی‌برد، اما دوستی میوه‌ای است که به آهستگی می‌رسد.
ارسطو
پایان کار، به دست آوردن مجال است.
ارسطو
خوشحالی به خودمان بستگی دارد.
ارسطو
دموکراسی زمان است که تهی‌دستان، و نه افراد دارا، قانون‌گذار باشند.
ارسطو
آموزش، زینتی برای موفقیت و پناهی برای مشقت است.
ارسطو
هرکس از تنهایی راضی است، یا حیوان وحشی است یا خدا.
ارسطو
هدف فرد عاقل، حفظ لذت نیست، بلکه دوری از درد است.
ارسطو
بهترین دوست من فردی است که وقتی برایم دعای خیر می‌کند، بخاطر خود من این کار را انجام دهد.
ارسطو
هرکس می‌تواند عصبانی شود، کار ساده‌ای است. اما عصبانی‌شدن جلوی فرد درست، به میزان درست، در زمانی درست، برای هدفی درست و به شیوه‌ای درست در توان هرکسی نیست و اصلا هم کار ساده‌ای نیست.
ارسطو
بدترین شکل نابرابری این است که سعی کنید مسائل نابرابر را برابر جلوه دهید.
ارسطو
عادت‌های خوبی که در جوانی شکل می‌گیرند، همه تفاوت‌ها را می‌سازند.
ارسطو
در بهترین حالت، انسان اصیل‌ترین حیوانات است؛ بدون قانون و عدالت، او بدترین آن‌ها است.
ارسطو
نشانه یک ذهن تحصیل‌کرده، توانایی احترام گذاشتن به تفکر دیگران بدون قبول‌کردن آن است.
ارسطو
برتری، هنری است که با تمرین و عادت به دست می‌آید. ما به درستی عمل نمی‌کنیم زیرا فضیلت و برتری را داریم، ولی ما آن‌ها را داریم چون قبلا به درستی عمل کردیم. ما چیزی هستیم که مدام تکرار کردیم. پس، برتری یک عمل نیست، بلکه عادت است.
ارسطو
هیچ نابغه بزرگی بدون ذره‌ای دیوانگی وجود ندارد.
ارسطو
در طول تاریک‌ترین لحظات است که باید روی دیدن نور تمرکز کنیم.
ارسطو
رضایت در شغل، کمال در کار را به دنبال دارد.
ارسطو
کیفیت یک عمل نیست، یک عادت است.
ارسطو
ریشه‌های آموزش تلخ است، اما میوه آن شیرین است.
ارسطو
عشق ترکیبی از یک روح است که در دو بدن زندگی می‌کند.ارسطو

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑