Category

ارسطو

جملات قصار ارسطو

روح هرگز بدون یک تصویر فکر نمی‌کند.

جملات قصار ارسطو

مرد ایده‌آل، حوادث ناگوار زندگی را با بزرگی و بخشندگی تحمل می‌کند و بهترین شرایط را می‌سازد.

جملات قصار ارسطو

تفاوت تحصیل‌کرده با غیر تحصیل‌کرده از زنده است تا مرده.

جملات قصار ارسطو

انرژی ذهن، ماهیت زندگی است.

جملات قصار ارسطو

هیچ روح شگرفی عاری از معجون دیوانگی نیست.

جملات قصار ارسطو

آرزوی داشتن دوست زمانی نمی‌برد، اما دوستی میوه‌ای است که به آهستگی می‌رسد.

جملات قصار ارسطو

پایان کار، به دست آوردن مجال است.

جملات قصار ارسطو

خوشحالی به خودمان بستگی دارد.

جملات قصار ارسطو

دموکراسی زمان است که تهی‌دستان، و نه افراد دارا، قانون‌گذار باشند.

جملات قصار ارسطو

آموزش، زینتی برای موفقیت و پناهی برای مشقت است.

جملات قصار ارسطو

هرکس از تنهایی راضی است، یا حیوان وحشی است یا خدا.

جملات قصار ارسطو

هدف فرد عاقل، حفظ لذت نیست، بلکه دوری از درد است.

جملات قصار ارسطو

بهترین دوست من فردی است که وقتی برایم دعای خیر می‌کند، بخاطر خود من این کار را انجام دهد.

جملات قصار ارسطو

هرکس می‌تواند عصبانی شود، کار ساده‌ای است. اما عصبانی‌شدن جلوی فرد درست، به میزان درست، در زمانی درست، برای هدفی درست و به شیوه‌ای درست در توان هرکسی نیست و اصلا هم کار ساده‌ای نیست.

جملات قصار ارسطو

بدترین شکل نابرابری این است که سعی کنید مسائل نابرابر را برابر جلوه دهید.

جملات قصار ارسطو

عادت‌های خوبی که در جوانی شکل می‌گیرند، همه تفاوت‌ها را می‌سازند.

جملات قصار ارسطو

در بهترین حالت، انسان اصیل‌ترین حیوانات است؛ بدون قانون و عدالت، او بدترین آن‌ها است.

جملات قصار ارسطو

نشانه یک ذهن تحصیل‌کرده، توانایی احترام گذاشتن به تفکر دیگران بدون قبول‌کردن آن است.

جملات قصار ارسطو

برتری، هنری است که با تمرین و عادت به دست می‌آید. ما به درستی عمل نمی‌کنیم زیرا فضیلت و برتری را داریم، ولی ما آن‌ها را داریم چون قبلا به درستی عمل کردیم. ما چیزی هستیم که مدام تکرار کردیم. پس، برتری یک عمل نیست، بلکه عادت است.

جملات قصار ارسطو

هیچ نابغه بزرگی بدون ذره‌ای دیوانگی وجود ندارد.

جملات قصار ارسطو

در طول تاریک‌ترین لحظات است که باید روی دیدن نور تمرکز کنیم.

جملات قصار ارسطو

رضایت در شغل، کمال در کار را به دنبال دارد.

جملات قصار ارسطو

کیفیت یک عمل نیست، یک عادت است.

جملات قصار ارسطو

ریشه‌های آموزش تلخ است، اما میوه آن شیرین است.

جملات قصار ارسطو

عشق ترکیبی از یک روح است که در دو بدن زندگی می‌کند.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑