Category

آدری هپبورن

من اغلب باید تنها باشم. اگر از شنبه شب تا صبح دوشنبه در آپارتمانم تنها باشم، خیلی خوشحال می‌شوم. اینگونه است که سوخت‌گیری می‌کنم.
آدری هپبورن
هرچیزی را که یاد گرفتم، از فیلم‌های آموختم.آدری هپبورن
من مردمی را که مرا می‌خندانند دوست دارم. صادقانه فکر می‌کنم این چیزی است که بیش از همه دوست دارم، خندیدن. این بسیاری از بیماری‌ها را درمان می‌کند. این احتمالا مهم‌ترین چیز در هر فرد است.
آدری هپبورن
زندگی‌کردن مانند گشت و گزار در موزه است. چند وقت باید بگذرد تا واقعا جذب آن چیزی شوید که دیده‌اید، درباره آن فکر کنید، به دنبالش در کتاب‌ها بگردید و به خاطر بسپارید؛ زیرا نمی‌توانید همه کارها را همزمان انجام دهید.
آدری هپبورن
من به مانیکور باور دارم. به لباس فاخر پوشیدن باور دارم. من به وقت‌گذاشتن برای آرایش و رژ لب‌ زدن باور دارم. به صورتی باور دارم. من معتقدم دختران خوشحال، زیباترین دختران هستند. من باور دارم فردا روز دیگری است، و ... من به معجزه اعتقاد دارم.
آدری هپبورن
من هرگز به خودم به عنوان یک تندیس فکر نکردم. چیزی که در ذهن بقیه مردم است، در ذهن من نیست. من فقط کار خود را انجام می‌دهم.
آدری هپبورن
من خوش‌شانس هستم. فرصت‌ها اغلب با هم نمی‌آیند. پس، وقتی می‌آیند، باید آن‌ها را بقاپید.
آدری هپبورن
بهترین چیز برای نگه‌داشتن در زندگی، یکدیگر است.
آدری هپبورن
پاریس همیشه ایده خوبی است.
آدری هپبورن
موفقیت مثل رسیدن به یک جشن تولد مهم است، مخصوصا زمانی که می‌بینید دقیقا مشابه دیگران هستید.
آدری هپبورن
همانطور که بیشتر رشد می‌کنید، می‌فهمید که دو دست داریم، یکی برای کمک کردن به خودتان و یکی برای کمک کردن به دیگران.
آدری هپبورن
من یک درونگرا هستم... من دوست دارم خودم باشم، دوست دارم بیرون باشم، دوست دارم با سگ‌هایم پیاده‌روی بروم و به درخت‌ها، گل‌ها و آسمان نگاه کنم.
آدری هپبورن
زیبایی زن در لباس‌هایی که می‌پوشد، فرم ظاهری که دارد یا روشی که موهایش را شانه می‌کند، نیست.
آدری هپبورن
آب زندگی است، و آب زلال یعنی سلامتی.
آدری هپبورن
من به صورتی باور دارم. من معتقدم خندیدن بهترین کالری سوز است. من به بوسیدن باور دارم، بوسیدن زیاد. من معتقدم باید قوی بود، وقتی همه‌چیز اشتباه بنظر می‌رسد. من باور دارم که خوشحال‌ترین دخترها، زیباترین دخترها هستند. من معتقدم فردا، یک روز دیگر است و من به معجزه باور دارم.
آدری هپبورن
زیبایی زن در حالت چهره نیست، بلکه زیبایی زن در روح او منعکس شده است. این توجه است که او عاشقانه همان شوری را به شما می‌دهد که نمایان است. زیبایی زن با گذشت زمان رشد می‌کند.آدری هپبورن
مهم‌ترین چیز، لذت‌بردن از زندگی است، خوشحال باشید، فقط همین مهم است.
آدری هپبورن
زیبایی زن باید در چشمان او دیده شود، زیرا دروازه قلب او است، جایی که عشق قرار دارد.
آدری هپبورن
برای داشتن چشمان زیبا، خوبی دیگران را ببینید؛ برای داشتن لبان زیبا، تنها از مهربانی صحبت کنید؛ و برای داشتن ثبات، با این دانش جلو بروید که هرگز تنها نیستید.
آدری هپبورن
هیچ‌چیز غیرممکن (impossible) نیست، کلمه خود می‌گوید: من ممکن هستم (I'm possible)!
آدری هپبورن

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑