Category

بودا

جملات قصار بودا

به دستاوردهایتان بیش از حد نبالید، همچنین به دیگران رشک نبرید. کسی که به دیگران حسادت کند، آرامش ذهنی را به دست نمی‌آورد.

جملات قصار بودا

من به عنوان پادشاه حقیقت برای رستگاری مردم زاده شدم.

جملات قصار بودا

این ذهن خود انسان است که او را به راه‌های شیطانی می‌کشاند، نه دشمنان و مخالفان او.

جملات قصار بودا

بهتر از هزاران کلمه توخالی، کلمه‌ای است که صلح را به ارمغان بیاورد.

جملات قصار بودا

بهتر است بر خود غلبه کنی تا اینکه در هزاران جنگ را پیروز شوی. آنگاه این پیروزی از آن شما است. هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از شما بگیرد، نه فرشتگان و نه شیاطین، نه بهشت و نه جهنم.

جملات قصار بودا

بهتر است سفر خوبی داشته باشی، تا اینکه فقط به مقصد برسی.

جملات قصار بودا

صلح از درون می‌آید. در بیرون به دنبالش نباشید.

جملات قصار بودا

رستگاری خود را بسازید. به دیگران وابسته نباشید.

جملات قصار بودا

سالم نگه‌داشتن بدن یک وظیفه است، در غیر این‌صورت نمی‌توانیم ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم.

جملات قصار بودا

شما بخاطر عصبانیت خود مجازات نخواهید شد، شما به وسیله عصبانیت خود مجازات خواهید شد.

جملات قصار بودا

هزاران شمع می‌تواند با یک شمع روشن شود و زندگی شمع هرگز کوتاه نمی‌شود. خوشحالی هرگز با قسمت‌کردن کاهش نمی‌یابد.

جملات قصار بودا

به هرچه فکر کنیم، همان می‌شویم.

جملات قصار بودا

آن‌هایی که عاری از افکار ناراحت‌کننده باشند، قطعا صلح را پیدا می‌کنند.

جملات قصار بودا

درست مانند گنجینه‌هایی که سر از زمین برآوردند، پس تقوا از کردار خوب و حکمت از ذهن صلح‌آمیز و پاک پدید می‌آید. برای گذری امن از پیچ و خم زندگی انسان، فرد به نور حکمت و راهنمایی تقوا نیاز دارد.

جملات قصار بودا

برای لذت‌بردن از سلامتی، برای آوردن خوشحالی واقعی به خانواده، برای آوردن صلح به همه، باید اول ذهن خود را نظم دهید و کنترل کنید. اگر کسی بتواند ذهن خود را کنترل کند، می‌تواند راهی به سمت روشنفکری پیدا کند، آنگاه همه حکمت و تقوا بطور طبیعی برای او می‌آیند.

جملات قصار بودا

ما با افکارمان شکل می‌گیریم، ما تبدیل به چیزی شده‌ایم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، لذت مانند سایه‌ای است که هرگز برنگشته است.

جملات قصار بودا

هیچ‌کس ما را نجات نمی‌دهد، غیر از خودمان. هیچ‌کس نه می‌تواند و نه ممکن است. ما باید خودمان راه را طی کنیم.

جملات قصار بودا

همانطور که شمع بدون آتش نمی‌تواند بسوزد، انسان نیز بدون معنویت نمی‌تواند زندگی کند.

جملات قصار بودا

سه چیز نمی‌تواند مدت طولانی پنهان بماند: خورشید، ماه و حقیقت.

جملات قصار بودا

سلامتی بزرگ‌ترین هدیه است، قناعت بزرگ‌ترین ثروت است، وفاداری بهترین رابطه است.

جملات قصار بودا

در گذشته باقی نمانید، به آرزوی آینده نباشید، ذهن خود را در لحظه کنونی متمرکز کنید.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑