Category

بودا

به دستاوردهایتان بیش از حد نبالید، همچنین به دیگران رشک نبرید. کسی که به دیگران حسادت کند، آرامش ذهنی را به دست نمی‌آورد.
بودا
من به عنوان پادشاه حقیقت برای رستگاری مردم زاده شدم.
بودا
این ذهن خود انسان است که او را به راه‌های شیطانی می‌کشاند، نه دشمنان و مخالفان او.
بودا
بهتر از هزاران کلمه توخالی، کلمه‌ای است که صلح را به ارمغان بیاورد.
بودا
بهتر است بر خود غلبه کنی تا اینکه در هزاران جنگ را پیروز شوی. آنگاه این پیروزی از آن شما است. هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از شما بگیرد، نه فرشتگان و نه شیاطین، نه بهشت و نه جهنم.
بودا
بهتر است سفر خوبی داشته باشی، تا اینکه فقط به مقصد برسی.
بودا
صلح از درون می‌آید. در بیرون به دنبالش نباشید.بودا
رستگاری خود را بسازید. به دیگران وابسته نباشید.
بودا
سالم نگه‌داشتن بدن یک وظیفه است، در غیر این‌صورت نمی‌توانیم ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم.
بودا
شما بخاطر عصبانیت خود مجازات نخواهید شد، شما به وسیله عصبانیت خود مجازات خواهید شد.
بودا
هزاران شمع می‌تواند با یک شمع روشن شود و زندگی شمع هرگز کوتاه نمی‌شود. خوشحالی هرگز با قسمت‌کردن کاهش نمی‌یابد.
بودا
به هرچه فکر کنیم، همان می‌شویم.
بودا
آن‌هایی که عاری از افکار ناراحت‌کننده باشند، قطعا صلح را پیدا می‌کنند.
بودا
درست مانند گنجینه‌هایی که سر از زمین برآوردند، پس تقوا از کردار خوب و حکمت از ذهن صلح‌آمیز و پاک پدید می‌آید. برای گذری امن از پیچ و خم زندگی انسان، فرد به نور حکمت و راهنمایی تقوا نیاز دارد.
بودا
برای لذت‌بردن از سلامتی، برای آوردن خوشحالی واقعی به خانواده، برای آوردن صلح به همه، باید اول ذهن خود را نظم دهید و کنترل کنید. اگر کسی بتواند ذهن خود را کنترل کند، می‌تواند راهی به سمت روشنفکری پیدا کند، آنگاه همه حکمت و تقوا بطور طبیعی برای او می‌آیند.
بودا
ما با افکارمان شکل می‌گیریم، ما تبدیل به چیزی شده‌ایم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، لذت مانند سایه‌ای است که هرگز برنگشته است.
بودا
هیچ‌کس ما را نجات نمی‌دهد، غیر از خودمان. هیچ‌کس نه می‌تواند و نه ممکن است. ما باید خودمان راه را طی کنیم.
بودا
همانطور که شمع بدون آتش نمی‌تواند بسوزد، انسان نیز بدون معنویت نمی‌تواند زندگی کند.
بودا
سه چیز نمی‌تواند مدت طولانی پنهان بماند: خورشید، ماه و حقیقت.
بودا
سلامتی بزرگ‌ترین هدیه است، قناعت بزرگ‌ترین ثروت است، وفاداری بهترین رابطه است.
بودا
در گذشته باقی نمانید، به آرزوی آینده نباشید، ذهن خود را در لحظه کنونی متمرکز کنید.
بودا

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑