Category

هلن کلر

جملات قصار هلن کلر

گرچه جهان پر از رنج است، اما پر از پیروژی بر آن هم هست.

جملات قصار هلن کلر

اگر در جهان فقط لذت وجود داشته باشد، هرگز نمی‌توانیم شجاعت و بردباری را یاد بگیریم.

جملات قصار هلن کلر

زندگی یا یک ماجراجویی عالی است، یا هیچ‌چیز.

جملات قصار هلن کلر

چیزی که دنبالش می‌گردم، بیرون نیست، بلکه درون من است.

جملات قصار هلن کلر

تنها چیزی که بدتر از نابینایی است، داشتن نگاه بدون دید است.

جملات قصار هلن کلر

تا زمانی که خاطره دوستان محبوب و معدودم در قلب من زندگی می‌کند، می‌گویم که زندگی خوب است.

جملات قصار هلن کلر

عالی‌ترین نتیجه تحصیل، بردباری است.

جملات قصار هلن کلر

به تنهایی کار کمی می‌توانیم انجام دهیم؛ با یکدیگر کار زیادی می‌توانیم انجام دهیم.

جملات قصار هلن کلر

هرگز سر خود را خم نکنید. همیشه آن را بلند نگه دارید. چشم در چشم جهان نگاه کنید.

جملات قصار هلن کلر

قدم زدن با دوست در تاریکی بهتر از قدم زدن به تنهایی در روشنایی است.

جملات قصار هلن کلر

شخصیت نمی‌تواند آسودگی و آرامش ارتقا پیدا کند. تنها از طریق تجربه رنج و سختی می‌توان روح را قوام داد، همت را بلند کرد و به موفقیت رسید.

جملات قصار هلن کلر

صورت خود را به سمت آفتاب بگیرید، آنگاه هیچ سایه‌ای نمی‌بینید.

جملات قصار هلن کلر

بهترین و زیباترین چیزها در جهان نمی‌تواند دیده یا حتی لمس شود، آن‌ها را باید با قلب حس شوند.

جملات قصار هلن کلر

خوش‌بینی، ایمانی است که به موفقیت منجر می‌شود. هیچ‌چیز بدون امید و اعتماد به نفس انجام نمی‌شود.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑