Category

هلن کلر

گرچه جهان پر از رنج است، اما پر از پیروژی بر آن هم هست.
هلن کلر
اگر در جهان فقط لذت وجود داشته باشد، هرگز نمی‌توانیم شجاعت و بردباری را یاد بگیریم.
هلن کلر
زندگی یا یک ماجراجویی عالی است، یا هیچ‌چیز.
هلن کلر
چیزی که دنبالش می‌گردم، بیرون نیست، بلکه درون من است.
هلن کلر
تنها چیزی که بدتر از نابینایی است، داشتن نگاه بدون دید است.هلن کلر
تا زمانی که خاطره دوستان محبوب و معدودم در قلب من زندگی می‌کند، می‌گویم که زندگی خوب است.
هلن کلر
عالی‌ترین نتیجه تحصیل، بردباری است.
هلن کلر
به تنهایی کار کمی می‌توانیم انجام دهیم؛ با یکدیگر کار زیادی می‌توانیم انجام دهیم.
هلن کلر
هرگز سر خود را خم نکنید. همیشه آن را بلند نگه دارید. چشم در چشم جهان نگاه کنید.
هلن کلر
قدم زدن با دوست در تاریکی بهتر از قدم زدن به تنهایی در روشنایی است.
هلن کلر
شخصیت نمی‌تواند آسودگی و آرامش ارتقا پیدا کند. تنها از طریق تجربه رنج و سختی می‌توان روح را قوام داد، همت را بلند کرد و به موفقیت رسید.
هلن کلر
صورت خود را به سمت آفتاب بگیرید، آنگاه هیچ سایه‌ای نمی‌بینید.
هلن کلر
بهترین و زیباترین چیزها در جهان نمی‌تواند دیده یا حتی لمس شود، آن‌ها را باید با قلب حس شوند.
هلن کلر
خوش‌بینی، ایمانی است که به موفقیت منجر می‌شود. هیچ‌چیز بدون امید و اعتماد به نفس انجام نمی‌شود.
هلن کلر

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑