Category

جبران خلیل جبران

فرزندان شما، فرزندان شما نیستند. آن‌ها پسران و دخترانی هستند که اشتیاق و عطش‌های خود را دارند. آن‌ها از طریق شما آمدند نه به واسطه شما و گرچه با شما هستند، اما به شما تعلق ندارند.
جبران خلیل جبران
سرکشی بدون راستی، مانند بهار در صحرایی بایر و غمناک است.
جبران خلیل جبران
دیروز ما تسلیم پادشاهان شدیم و گردنمان را جلوی امپراطورها خم کردیم. اما امروزه ما فقط جلوی حقیقت زانو می‌زنیم، دنباله‌روی زیبایی هستیم و تنها از عشق تمکین می‌کنیم.
جبران خلیل جبران
کار عشقی است که به وضوح دیده می‌شود. و اگر نمی‌توانید با عشق کار کنید و به آن بی‌توجه هستید، بهتر است کار خود را رها کرده و جلوی دروازه معبد بنشینید و از کسانی که با لذت کار می‌کنند، صرقه بگیرید.
جبران خلیل جبران
گاهی اوقات، دوستی که دور است، نزدیکتر از دوستی است که در دسترس قرار دارد. آیا کوه برای کسانی که در حال عبور از دره هستند، بیشتر از کسانی که ساکن آن هستند، هیجان‌انگیز و به وضوح قابل مشاهده نیست؟
جبران خلیل جبران
اگر کسی را دوست دارید، بگذارید برود، زیرا اگر برگردد، برای همیشه مال شما می‌شود. و اگر برنگردد، هیچ‌وقت مال شما نبوده است.
جبران خلیل جبران
اگر اسرار خود را برای باد فاش کنید، نباید باد را بخاطر فاش‌کردن آن‌ها برای درختان سرزنش کنید.
جبران خلیل جبران
رقت‌انگیزترین مردان کسی است که رویاهایش را به طلا و نقره تبدیل کند.
جبران خلیل جبران
ایمان، دانشی در داخل قلب است، فراتر از رسیدن به اثبات.
جبران خلیل جبران
پیش بروید. درنگ نکنید. جلو رفتن، حرکت به سوی کمال است. پیش بروید، و از خارها و سنگ‌های تیزی که در مسیر زندگی هستند، نترسید.
جبران خلیل جبران
اگر در گرگ و میش خاطره، ما باید بار دیگر همدیگر را ملاقات کنیم، دوباره با هم صحبت خواهیم کرد و تو برایم آهنگ عمیق‌تری را خواهید خواند.
جبران خلیل جبران
اگر قلب یک آتشفشان است، چطور انتظار دارید گل‌ها شکوفه دهند؟
جبران خلیل جبران
و تا به حال دیده نشده است که عشق عمق خود را بداند، مگر در ساعات جدایی.
جبران خلیل جبران
غیر از درد و رنج‌هایی که از روح‌های بزرگ بیرون آمده است؛ بزرگترین شخصیت‌ها نیز زخم‌های زیادی برداشته‌اند.
جبران خلیل جبران
حقیقت، مهربانی عمیقی است که به ما یاد می‌دهد تا در زندگی روزمره‌مان خشنود باشیم و همین خوشحالی را با مردم به اشتراک بگذاریم.
جبران خلیل جبران
شک و تردید، دردی است که از شدت تنهایی کسی نمی‌داند ایمان برادر دو قلوی آن است.
جبران خلیل جبران
پیشرفت نه در بالا آن‌چه هست، بلکه در جلو بردن آن‌چه خواهد بود، است.
جبران خلیل جبران
تنها زمانی که از رودخانه سکوت می‌نوشید، باید آواز بخوانید. و زمانی که به قله کوه رسیدید، باید صعود را آغاز کنید. و زمانی که زمین، اعضای بدن شما را طلب می‌کند، آن‌گاه حقیقتا رقصیده‌اید.
جبران خلیل جبران
شما کمان‌هایی هستید که فرزندانتان به عنوان پیکان‌های زنده به جلو پرتاپ می‌شوند.
جبران خلیل جبران
سخاوت، دادن چیزی بیش از حد توان و افتخار، گرفتن چیزی کمتر از نیازتان است.
جبران خلیل جبران
من سکوت را از پرحرفی، گذشت را از بی‌گذشتی و مهربانی را از نامهربانی یاد گرفته‌ام؛ با این حال، بطور عجیبی، نسبت به این معملمان ناسپاس هستم.
جبران خلیل جبران
درد شما شکستن پوسته‌ای است که ادراک شما را محصور می‌کند.
جبران خلیل جبران
فراموش نکنید که زمین از احساس پاهای برهنه و بادهایی که مشتاق بازی با موهای شما هستند، لذت می‌برد.
جبران خلیل جبران
اما اجازه دهید فضاهایی در همبستگی شما به وجود بیاید و اجازه دهید بادهای بهشتی در میان شما به رقص دربیایند. به یکدیگر عشق بورزید، اما پیوستگی عاشقانه ایجاد نکنید: اجازه دهید مانند دریایی باشد که در میان سواحل روح شما حرکت می‌کند.
جبران خلیل جبران
به رویاها اعتماد کنید، زیرا در آن‌ها دروازه مخفی جاودانگی وجود دارد.
جبران خلیل جبران
در شیرینی دوستی بگذارید صدای خنده بلند شود و خوشی‌ها را به اشتراک بگذارید. زیرا در شبنم چیزهای کوچک، قلب صبح خود را پیدا می‌کند و تازه می‌شود.
جبران خلیل جبران
زندگی بدون آزادی مانند بدنی بدون روح است.
جبران خلیل جبران
زندگی روزانه شما، مذهب و معبد شما است. هنگامی که وارد آن می‌شوید، تمام خودتان را ببرید.
جبران خلیل جبران
زیبایی ابدی است وقتی که به خود در آینه خیره شوی.
جبران خلیل جبران
من تو را دوست دارم وقتی که در مسجد به رکوع می‌روی، در معبد زانو می‌زنی و در کلیسا به عبادت می‌پردازی. من و تو پسران یک مذهب هستیم و آن روح است.
جبران خلیل جبران
اندوه، دیواری میان دو باغ است.
جبران خلیل جبران
زندگی بدون عشق مانند درخت بدون شکوفه یا میوه است.جبران خلیل جبران
زندگی و مرگ یکی هستند، همانطور که رودخانه و دریا نیز یکی هستند.جبران خلیل جبران
دیروز، خاطره امروز و فردا، رویای امروز است.
جبران خلیل جبران
دوستی همیشه یک مسوولیت‌پذیری شیرین است، نه یک فرصت.
جبران خلیل جبران

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑