Category

جبران خلیل جبران

جملات قصار جبران خلیل جبران

فرزندان شما، فرزندان شما نیستند. آن‌ها پسران و دخترانی هستند که اشتیاق و عطش‌های خود را دارند. آن‌ها از طریق شما آمدند نه به واسطه شما و گرچه با شما هستند، اما به شما تعلق ندارند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

سرکشی بدون راستی، مانند بهار در صحرایی بایر و غمناک است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

دیروز ما تسلیم پادشاهان شدیم و گردنمان را جلوی امپراطورها خم کردیم. اما امروزه ما فقط جلوی حقیقت زانو می‌زنیم، دنباله‌روی زیبایی هستیم و تنها از عشق تمکین می‌کنیم.

جملات قصار جبران خلیل جبران

کار عشقی است که به وضوح دیده می‌شود. و اگر نمی‌توانید با عشق کار کنید و به آن بی‌توجه هستید، بهتر است کار خود را رها کرده و جلوی دروازه معبد بنشینید و از کسانی که با لذت کار می‌کنند، صرقه بگیرید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

گاهی اوقات، دوستی که دور است، نزدیکتر از دوستی است که در دسترس قرار دارد. آیا کوه برای کسانی که در حال عبور از دره هستند، بیشتر از کسانی که ساکن آن هستند، هیجان‌انگیز و به وضوح قابل مشاهده نیست؟

جملات قصار جبران خلیل جبران

اگر کسی را دوست دارید، بگذارید برود، زیرا اگر برگردد، برای همیشه مال شما می‌شود. و اگر برنگردد، هیچ‌وقت مال شما نبوده است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

اگر اسرار خود را برای باد فاش کنید، نباید باد را بخاطر فاش‌کردن آن‌ها برای درختان سرزنش کنید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

رقت‌انگیزترین مردان کسی است که رویاهایش را به طلا و نقره تبدیل کند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

ایمان، دانشی در داخل قلب است، فراتر از رسیدن به اثبات.

جملات قصار جبران خلیل جبران

پیش بروید. درنگ نکنید. جلو رفتن، حرکت به سوی کمال است. پیش بروید، و از خارها و سنگ‌های تیزی که در مسیر زندگی هستند، نترسید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

اگر در گرگ و میش خاطره، ما باید بار دیگر همدیگر را ملاقات کنیم، دوباره با هم صحبت خواهیم کرد و تو برایم آهنگ عمیق‌تری را خواهید خواند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

اگر قلب یک آتشفشان است، چطور انتظار دارید گل‌ها شکوفه دهند؟

جملات قصار جبران خلیل جبران

و تا به حال دیده نشده است که عشق عمق خود را بداند، مگر در ساعات جدایی.

جملات قصار جبران خلیل جبران

غیر از درد و رنج‌هایی که از روح‌های بزرگ بیرون آمده است؛ بزرگترین شخصیت‌ها نیز زخم‌های زیادی برداشته‌اند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

حقیقت، مهربانی عمیقی است که به ما یاد می‌دهد تا در زندگی روزمره‌مان خشنود باشیم و همین خوشحالی را با مردم به اشتراک بگذاریم.

جملات قصار جبران خلیل جبران

شک و تردید، دردی است که از شدت تنهایی کسی نمی‌داند ایمان برادر دو قلوی آن است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

پیشرفت نه در بالا آن‌چه هست، بلکه در جلو بردن آن‌چه خواهد بود، است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

تنها زمانی که از رودخانه سکوت می‌نوشید، باید آواز بخوانید. و زمانی که به قله کوه رسیدید، باید صعود را آغاز کنید. و زمانی که زمین، اعضای بدن شما را طلب می‌کند، آن‌گاه حقیقتا رقصیده‌اید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

شما کمان‌هایی هستید که فرزندانتان به عنوان پیکان‌های زنده به جلو پرتاپ می‌شوند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

سخاوت، دادن چیزی بیش از حد توان و افتخار، گرفتن چیزی کمتر از نیازتان است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

من سکوت را از پرحرفی، گذشت را از بی‌گذشتی و مهربانی را از نامهربانی یاد گرفته‌ام؛ با این حال، بطور عجیبی، نسبت به این معملمان ناسپاس هستم.

جملات قصار جبران خلیل جبران

درد شما شکستن پوسته‌ای است که ادراک شما را محصور می‌کند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

فراموش نکنید که زمین از احساس پاهای برهنه و بادهایی که مشتاق بازی با موهای شما هستند، لذت می‌برد.

جملات قصار جبران خلیل جبران

اما اجازه دهید فضاهایی در همبستگی شما به وجود بیاید و اجازه دهید بادهای بهشتی در میان شما به رقص دربیایند. به یکدیگر عشق بورزید، اما پیوستگی عاشقانه ایجاد نکنید: اجازه دهید مانند دریایی باشد که در میان سواحل روح شما حرکت می‌کند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

به رویاها اعتماد کنید، زیرا در آن‌ها دروازه مخفی جاودانگی وجود دارد.

جملات قصار جبران خلیل جبران

در شیرینی دوستی بگذارید صدای خنده بلند شود و خوشی‌ها را به اشتراک بگذارید. زیرا در شبنم چیزهای کوچک، قلب صبح خود را پیدا می‌کند و تازه می‌شود.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی بدون آزادی مانند بدنی بدون روح است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی روزانه شما، مذهب و معبد شما است. هنگامی که وارد آن می‌شوید، تمام خودتان را ببرید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زیبایی ابدی است وقتی که به خود در آینه خیره شوی.

جملات قصار جبران خلیل جبران

من تو را دوست دارم وقتی که در مسجد به رکوع می‌روی، در معبد زانو می‌زنی و در کلیسا به عبادت می‌پردازی. من و تو پسران یک مذهب هستیم و آن روح است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

اندوه، دیواری میان دو باغ است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی بدون عشق مانند درخت بدون شکوفه یا میوه است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی و مرگ یکی هستند، همانطور که رودخانه و دریا نیز یکی هستند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

دیروز، خاطره امروز و فردا، رویای امروز است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

دوستی همیشه یک مسوولیت‌پذیری شیرین است، نه یک فرصت.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑