Category

لودویگ ون بتهوون

من گلوی سرنوشت را می‌فشرم؛ او هرگز نمی‌تواند بر من غلبه کند.
لودویگ ون بتهوون
هیچ‌چیز از اینکه مجبور باشی خطاهایت را پیش خود اعتراف کنی، غیر قابل تحمل‌تر نیست.
لودویگ ون بتهوون
نواها صدایم می‌زنند، غر می‌زنند و طوفان می‌کنند تا زمانی که آن‌ها را به نت تبدیل کنم.
لودویگ ون بتهوون
هنر! چه کسی آن را درک می‌کند؟ با چه کسی می‌تواند درباره این الهه بزرگ مشورت کرد؟
لودویگ ون بتهوون
ای کسانی که فکر می‌کنید یا می‌گویید من بدخواه، لجوج و انسان‌گریز هستم، چه اشتباه بزرگی درباره من می‌کنید. شما رازی را که باعث اینگونه بنظر بیایم نمی‌دانید، و من می‌خواستم زندگی‌ام را تمام کنم؛ تنها هنرم بود که جلوی این کار را گرفت. ترک‌کردن دنیا تا زمانی که هر آنچه درونم بود را بروز دادم، سخت بود.
لودویگ ون بتهوون
تنها خلوص قلب می‌تواند سوپ خوبی درست کند.
لودویگ ون بتهوون
موسیقی واسط بین زندگی معنوی و نفسانی است.
لودویگ ون بتهوون
هنرمند واقعی مغرور نیست: او متاسفانه می‌بیند که هنر هیچ محدودیتی ندارد؛ احساس می‌کند چقدر از هدفش دور است، و گرچه ممکن است دیگران تحسینش کنند، او از اینکه نبوغش مانند خورشید، دور بنظر می‌رسد ناراحت است.
لودویگ ون بتهوون
هنر را فقط تمرین نکنید، بلکه خود را به یادگیری رازهای آن وادار کنید؛ هنر لیاقت آن را دارد، زیرا دانش و هنر می‌تواند شما را به خدا برساند.
لودویگ ون بتهوون
موسیقی معرفت بالاتری نسبت به دانش و فلسفه است.
لودویگ ون بتهوون
موسیقی باید قلب مرد را آتش بزند و اشک از چشمان زن جاری کند.
لودویگ ون بتهوون

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑