Category

لودویگ ون بتهوون

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

من گلوی سرنوشت را می‌فشرم؛ او هرگز نمی‌تواند بر من غلبه کند.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

هیچ‌چیز از اینکه مجبور باشی خطاهایت را پیش خود اعتراف کنی، غیر قابل تحمل‌تر نیست.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

نواها صدایم می‌زنند، غر می‌زنند و طوفان می‌کنند تا زمانی که آن‌ها را به نت تبدیل کنم.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

هنر! چه کسی آن را درک می‌کند؟ با چه کسی می‌تواند درباره این الهه بزرگ مشورت کرد؟

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

ای کسانی که فکر می‌کنید یا می‌گویید من بدخواه، لجوج و انسان‌گریز هستم، چه اشتباه بزرگی درباره من می‌کنید. شما رازی را که باعث اینگونه بنظر بیایم نمی‌دانید، و من می‌خواستم زندگی‌ام را تمام کنم؛ تنها هنرم بود که جلوی این کار را گرفت. ترک‌کردن دنیا تا زمانی که هر آنچه درونم بود را بروز دادم، سخت بود.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

تنها خلوص قلب می‌تواند سوپ خوبی درست کند.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

موسیقی واسط بین زندگی معنوی و نفسانی است.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

هنرمند واقعی مغرور نیست: او متاسفانه می‌بیند که هنر هیچ محدودیتی ندارد؛ احساس می‌کند چقدر از هدفش دور است، و گرچه ممکن است دیگران تحسینش کنند، او از اینکه نبوغش مانند خورشید، دور بنظر می‌رسد ناراحت است.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

هنر را فقط تمرین نکنید، بلکه خود را به یادگیری رازهای آن وادار کنید؛ هنر لیاقت آن را دارد، زیرا دانش و هنر می‌تواند شما را به خدا برساند.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

موسیقی معرفت بالاتری نسبت به دانش و فلسفه است.

جملات قصار لودویگ ون بتهوون

موسیقی باید قلب مرد را آتش بزند و اشک از چشمان زن جاری کند.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑