Category

مهاتما گاندی

عزت نفس، هیچ ملاحاظه‌ای نمی‌شناسد.
مهاتما گاندی
انسان خوب، دوستدار همه موجودات زنده است.
مهاتما گاندی
زندگی من، پیام من است.
مهاتما گاندی
ماهیت همه ادیان یکی است. تنها رویکردهای آن متفاوت است.
مهاتما گاندی
فقر، بدترین نوع خشونت است.
مهاتما گاندی
به شیوه مهربانی، می‌توانید دنیایی را بلرزانید.
مهاتما گاندی
در عبادت بهتر است حضور قلبی بدون کلمات داشته باشیم، تا کلماتی بدون حضور قلب.
مهاتما گاندی
دنیا برای نیازهای انسان کافی است، نه برای طمع‌های او.
مهاتما گاندی
هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه به من آسیب بزند.
مهاتما گاندی
اخلاق پایه همه‌چیز و راستی، جوهره همه اخلاقیات است.
مهاتما گاندی
قدرت از ظرفیت فیزیکی نمی‌آید. از اراده سرکش می‌آید.
مهاتما گاندی
زینت واقعی زن، شخصیت و پاکی او است.
مهاتما گاندی
خشم دشمن مهربانی است و غرور، هیولایی است که آن را می‌بلعد.
مهاتما گاندی
خشم و تعصب، دشمنان درک صحیح هستند.
مهاتما گاندی
رضایت در تلاش قرار دارد، نه در نتیجه، تلاش کامل پیروزی کامل است.
مهاتما گاندی
خوشحالی زمانی است که تفکر، گفتار و عملتان با هم هماهنگ باشد.
مهاتما گاندی
شما نباید ایمانتان به انسانیت را از دست بدهید. انسانیت یک اقیانوس است؛ اگر چند قطره آن کثیف شود، اقیانوس کثیف نمی‌شود.
مهاتما گاندی
شما باید همان تغییری باشید که انتظار دارید در جهان رخ دهد.
مهاتما گاندی
فرهنگ یک ملت، در قلب‌ها و روح مردمان آن جای دارد.
مهاتما گاندی
ضعیف هرگز نمی‌تواند ببخشد. بخشش از صفات قوی است.
مهاتما گاندی
طوری زندگی کنید که گویا فردا می‌میرید. طوری یاد بگیرید که گویا برای همیشه زنده‌اید.
مهاتما گاندی
اول تو را نادیده می‌گیرند، بعد به تو می‌خندند، بعد با تو مبارزه می‌کنند، بعد تو پیروز می‌شوی.
مهاتما گاندی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑