Category

مهاتما گاندی

جملات قصار مهاتما گاندی

عزت نفس، هیچ ملاحاظه‌ای نمی‌شناسد.

جملات قصار مهاتما گاندی

انسان خوب، دوستدار همه موجودات زنده است.

جملات قصار مهاتما گاندی

زندگی من، پیام من است.

جملات قصار مهاتما گاندی

ماهیت همه ادیان یکی است. تنها رویکردهای آن متفاوت است.

جملات قصار مهاتما گاندی

فقر، بدترین نوع خشونت است.

جملات قصار مهاتما گاندی

به شیوه مهربانی، می‌توانید دنیایی را بلرزانید.

جملات قصار مهاتما گاندی

در عبادت بهتر است حضور قلبی بدون کلمات داشته باشیم، تا کلماتی بدون حضور قلب.

جملات قصار مهاتما گاندی

دنیا برای نیازهای انسان کافی است، نه برای طمع‌های او.

جملات قصار مهاتما گاندی

هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه به من آسیب بزند.

جملات قصار مهاتما گاندی

اخلاق پایه همه‌چیز و راستی، جوهره همه اخلاقیات است.

جملات قصار مهاتما گاندی

قدرت از ظرفیت فیزیکی نمی‌آید. از اراده سرکش می‌آید.

جملات قصار مهاتما گاندی

زینت واقعی زن، شخصیت و پاکی او است.

جملات قصار مهاتما گاندی

خشم دشمن مهربانی است و غرور، هیولایی است که آن را می‌بلعد.

جملات قصار مهاتما گاندی

خشم و تعصب، دشمنان درک صحیح هستند.

جملات قصار مهاتما گاندی

رضایت در تلاش قرار دارد، نه در نتیجه، تلاش کامل پیروزی کامل است.

جملات قصار مهاتما گاندی

خوشحالی زمانی است که تفکر، گفتار و عملتان با هم هماهنگ باشد.

جملات قصار مهاتما گاندی

شما نباید ایمانتان به انسانیت را از دست بدهید. انسانیت یک اقیانوس است؛ اگر چند قطره آن کثیف شود، اقیانوس کثیف نمی‌شود.

جملات قصار مهاتما گاندی

شما باید همان تغییری باشید که انتظار دارید در جهان رخ دهد.

جملات قصار مهاتما گاندی

فرهنگ یک ملت، در قلب‌ها و روح مردمان آن جای دارد.

جملات قصار مهاتما گاندی

ضعیف هرگز نمی‌تواند ببخشد. بخشش از صفات قوی است.

جملات قصار مهاتما گاندی

طوری زندگی کنید که گویا فردا می‌میرید. طوری یاد بگیرید که گویا برای همیشه زنده‌اید.

جملات قصار مهاتما گاندی

اول تو را نادیده می‌گیرند، بعد به تو می‌خندند، بعد با تو مبارزه می‌کنند، بعد تو پیروز می‌شوی.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑