Category

مارک تواین

همه چیزی که در این زندگی نیاز دارید، بی‌خبری و اعتماد به نفس است؛ سپس، مطمئن باشید موفقیت هم می‌آید.
مارک تواین
شجاعت، غلبه بر ترس است، تسلط بر ترس است، نه نبود ترس.
مارک تواین
بهتر است دهان خود را بسته نگه دارید و بگذارید مردم فکر کنند احمق هستید، تا اینکه آن را باز کنید و هیچ شکی باقی نگذارید.
مارک تواین
هرموقع خود را در بین اکثریت دیدید، متوقف شوید و کمی تامل کنید.
مارک تواین
راز جلو رفتن، آغاز کردن است.
مارک تواین

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑