Category

مارتین لوتر کینگ جونیور

داغ‌ترین مکان جهنم برای آن‌هایی رزرو شده است که در زمان تضادهای اخلاقی بزرگ، بی‌طرف باقی ماندند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به عدالت نژادی، هم غیر عملی و غیر اخلاقی است. من این واقعیت را که خشونت اغلب نتایج لحظه‌ای به ارمغان می‌آورد، نادیده نمی‌گیرم. ملت‌ها بارها استقلال خود را در نبرد به دست آورده‌اند. اما با وجود پیروزی‌های موقتی، خشونت هیچ‌گاه صلح دائمی را به وجود نمی‌آورد.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ظالم هیچ‌وقت داوطلبانه آزادی نمی‌دهد؛ ستمدیده باید آن را تقاضا کند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
من تصمیم گرفتم به عشق بچسبم. تنفر بار بزرگی بر دوشم است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
هرکس باید تصمیم بگیرد آیا در پرتوی نوع‌دوستی خلاقانه قدم خواهد زد یا در تاریکی خودخواهی مخرب.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ما باید یاد بگیریم به عنوان برادر با هم زندگی کنیم یا به عنوان احمق، یکدیگر را نابود کنیم.
مارتین لوتر کینگ جونیور
در مرکز بی‌خوشنتی، اصل عشق‌ورزیدن ایستاده است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
زندگی ما پایان‌دادن به روزی را که درباره چیزهای مهم ساکت بودیم، شروع می‌کند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ممکن است همه ما از کشتی‌های مختلفی آمده باشیم، اما اکنون روی یک قایق قرار داریم.
مارتین لوتر کینگ جونیور
هرچیزی که می‌بینیم، سایه‌ای است که آن‌چه نمی‌بینیم، به وجود آورده است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
فاجعه نهایی، ظلم و ستم آدم‌های بد نیست، بلکه سکوت مردمان خوب علیه آن است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ما باید ظرفیت بخشش خود را حفظ کنیم و توسعه دهیم. کسی که توان بخشش نداشته باشد، توان عشق‌ورزیدن نیز ندارد. مقداری خوبی در بدترین ما و مقداری بدی در بهترین ما وجود دارد. وقتی آن را کشف کنیم، کمتر از دشمنانمان متنفر می‌شویم.
مارتین لوتر کینگ جونیور
یک رهبر حقیقی، جستجوگر توافق نیست، بلکه قالبگر آن است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
بی‌عدالتی در همه جا، تهدیدی برای عدالت است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
همیشه زمان درستی برای انجام کار درست است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
من رویایی دارم که چهار فرزند کوچک من یک روز در کشوری زندگی می‌کنند که با رنگ پوست خود قضاوت نمی‌شوند، بلکه با محتوای شخصیتی‌شان قضاوت می‌شوند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
وظیفه آموزش این است که تفکر مشتاقانه و تفکر نقادانه را به انسان یاد بدهد. هوش به علاوه شخصیت، هدف آموزش واقعی است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ملاک اندازه‌گیری انسان، ایستادگی در لحظات راحتی و آسودگی نیست، بلکه ایستادگی در لحظات جدال و چالش است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
هیچ‌چیز در جهان خطرناک‌تر از نادانی صادقانه و حماقت باوجدان نیست.
مارتین لوتر کینگ جونیور
پیشرفت انسان نه خودکار و نه بدیهی است. هر قدم به سوی عدالت نیازمند قربانی، رنج و مبارزه است؛ تقلای خستگی‌ناپذیر و علاقه پرشور مخصوص افراد.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ایمان اولین پله است، حتی اگر بقیه راه‌پله را نبینید.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ما سازندگان تاریخ نیستیم. تاریخ سازنده ما است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
تاریکی نمی‌تواند تاریکی را برهاند؛ فقط نور می‌تواند. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد؛ فقط عشق می‌تواند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
در پایان، ما نه کلمات دشمنان را، بلکه سکوت دوستان را به یاد می‌آوریم.
مارتین لوتر کینگ جونیور
ما باید ناامیدی گذرا را بپذیریم، اما هرگز امید بی‌پایان را از دست ندهیم.
مارتین لوتر کینگ جونیور

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑