Category

موری شوارتز

من همیشه به روانشناسی علاقمند بوده‌ام.
موری شوارتز
وقتی از این طریق به آن نگاه می‌کنید، می‌توانید ببینید جداکردن خودمان از دیگران با نرده‌ها و اموال انباشته شده‌مان چقدر پوچ است.
موری شوارتز
چیزی که مقیاس‌ها را می‌پوشاند، روانشناسی است که درگیر کار با موش‌ها است.
موری شوارتز
از آن‌جا که معنای زندگی خود را یافته‌اید، نمی‌خواهید به عقب بازگردید. می‌خواهید رو به جلو بروید.
موری شوارتز
هرچیزی که متولد شود، می‌میرد.
موری شوارتز
صد و ده سال بعد هیچ‌یک از افراد اینجا زنده نخواهند بود.
موری شوارتز
اینگونه است که احترام دریافت می‌کنید: با اهدای چیزهایی که در اختیار دارید.
موری شوارتز
از چیزهای کوچک می‌توانم اطاعت کنم. اما چیزهای بزرگ، چگونه فکر کنیم، چه ارزشی داریم، چیزهایی هستند که خودتان باید انتخاب کنید. نمی‌توانید اجازه دهید هرکسی، یا هر جامعه‌ای، آن‌ها را برای شما تعیین کند.
موری شوارتز
خیلی دیر نیست برای... پرسیدن از خود که آیا همان فردی هستید که می‌خواهید باشید، و اگر نه، چه کسی می‌خواهید باشید.
موری شوارتز
نه تنها یک بار یا دو بار، بلکه بارها و بارها برای خود غصه بخورید و عزاداری کنید.
موری شوارتز
پس از اینکه برای کاهش قدرت فیزیکی خود گریه کردید و غصه خوردید، عملکرد و زندگی را که قبلا داشته‌اید، گرامی بدارید.
موری شوارتز
بهترین راه برای مقابله با آن، زندگی‌کردن به روشی کاملا آگاهانه، مهربانانه و عاشقانه است. منتظر نمانید تا زمانی که به بستر مرگ بیفتید و آن زمان بفهمید این بهترین روش ممکن بوده است.
موری شوارتز
ما درگیر میلیاردها عمل کوچک هستیم تا فقط ادامه دهیم.
موری شوارتز
یاد بگیرید چگونه زندگی کنید تا بدانید چگونه بمیرید؛ یاد بگیری چگونه بمیرید تا بدانید چگونه زندگی کنید.
موری شوارتز
مهم‌ترین چیز در زندگی این است که چگونه عشق را به وجود بیاوریم و اجازه دهیم منتشر شود.
موری شوارتز
بسیاری از مردم زندگی بی‌معنایی را ادامه می‌دهند. آن‌ها حتی زمانی که مشغول انجام کارهای به ظاهر مهمی هستند، نیمه خواب به نظر می‌رسند. به این خاطر است که دنبال چیزهای اشتباهی می‌دوند.
موری شوارتز
مردن تنها یک چیز برای غمگین‌شدن است... خوشحال زندگی‌نکردن چیز دیگری است.
موری شوارتز
ما احساس می‌کنیم که باید شبیه گاوچرانی اسطوره‌ای باشیم... هرچیزی را بگیریم و تصاحب کنیم و در دنیایی بدون نیاز به دیگران زندگی کنیم.
موری شوارتز
خیلی دیر نیست که دوستی جدیدی را با مردم آغاز یا دوباره با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.
موری شوارتز

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑