Category

نلسون ماندلا

جملات قصار نلسون ماندلا

 یکی از چیزهای خوب بشریت آن شعله‌ای است که می‌توان آن را پنهان کرد اما هیچگاه نمی‌توان آن را خاموش کرد.

جملات قصار نلسون ماندلا

در آفریقای جنوبی فقیر بودن سیاه‌پوستان اتفاقی معمولی است، اما فقیر بودن سفیدپوستان یک تراژدی است.

جملات قصار نلسون ماندلا

صلح فقط به معنی نبود جنگ نیست، صلح یعنی به وجود آمدن محیطی که در آن هر کس توانایی این را داشته باشد که بدون توجه به رنگ پوست، نژاد، قومیت، جنسیت، عقیده، طبقه اجتماعی و ... رشد کرده و به شکوفایی برسد.

جملات قصار نلسون ماندلا

مردم آفریقای جنوبی از این ناراضی نیستند که سفیدپوستان ثروتمند و آن ها فقیر هستند، بلکه این نارضایتی به این خاطر است که هدف قوانین وضع شده توسط سفید پوستان محافظت از این وضعیت است.

جملات قصار نلسون ماندلا

من این راز را فهمیدم که افراد پس از بالا رفتن از یک تپه بلند می فهمند که تپه‌های زیادی برای بالا رفتن وجود دارند.

جملات قصار نلسون ماندلا

همیشه همه‌چیز غیرممکن بنظر می‌رسد تا زمانی که انجام شود.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑