Category

آگوستین مندینو

من کمیاب هستم، و همه چیزهای کمیاب، ارزشمند هستند؛ پس، من ارزشمند هستم.
آگوستین مندینو
همیشه در هر سختی، به دنبال بذر پیروزی بگردید.
آگوستین مندینو
صرف نظر از اینکه وظیفه شما چیست، همیشه بیشتر و بهتر از آن‌چه انتظار می‌رود، خدمت کنید.
آگوستین مندینو
از آغاز امروز، با هرکسی که می‌بینید طوری رفتار کنید که گویا نیمه‌شب خواهد مرد. تا جایی که می‌توانید همه توجه، مهربانی و درک خود را به آن‌ها ببخشید و این کار را بدون انتظار هیچگونه پاداشی انجام دهید. زندگی شما دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود.
آگوستین مندینو
من برای هدفی اینجا هستم و آن هدف رشدکردن به اندازه کوه است، نه خردشدن به اندازه دانه‌های شن. از این پس، تمام تلاشم را می‌کنم تا به بلندترین کوه تبدیل شوم و آنقدر از بدننم کار می‌کشم تا برای شفقت فریاد بکشد.
آگوستین مندینو
من نور را دوست خواهم داشت زیرا راه را به من نشان می‌دهد، اما تاریکی را نیز تحمل می‌کنم زیرا ستارگان را به من نشان می‌دهد.
آگوستین مندینو
همیشه بهترین خود را انجام بده. چیزی که اکنون بکارید، بعدا برداشت می‌کنید.
آگوستین مندینو
شکست هرگز بر من غلبه نخواهد کرد اگر عزمم برای موفق‌شدن به اندازه کافی قوی باشد.
آگوستین مندینو
هر کاری را با عشق انجام بده.
آگوستین مندینو

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑