Category

اسکار وایلد

جملات قصار اسکار وایلد

نجیب زاده کسی است که هرگز بطور ناخواسته به احساسات کسی صدمه نزند.

جملات قصار اسکار وایلد

تجربه، نامی است که به اشتباهاتمان می‌دهیم.

جملات قصار اسکار وایلد

من آنقدر باهوش هستم که گاهی اوقات حتی یک کلمه از آن‌چه را که می‌گویم، متوجه نمی‌شوم.

جملات قصار اسکار وایلد

زنان ساخته شده‌اند تا دوست داشته شوند، نه فهمیده.

جملات قصار اسکار وایلد

موفقیت یک علم است؛ اگر ظرفیت لازم را داشته باشید، به نتیجه می‌رسید.

جملات قصار اسکار وایلد

اگر بیش از حد طولش نمی‌دهی، من تمام زندگی‌ام منتظرت می‌مانم.

جملات قصار اسکار وایلد

عشق را در قلب خود نگه دارید. زندگی بدون آن مانند گلدانی با گل‌های مرده است که نور ندیده‌اند.

جملات قصار اسکار وایلد

مردان همیشه می‌خواهند اولین عشق زن باشند، زنان دوست دارند آخرین عاشقانه مرد باشند.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑