Category

اسکار وایلد

نجیب زاده کسی است که هرگز بطور ناخواسته به احساسات کسی صدمه نزند.
اسکار وایلد
تجربه، نامی است که به اشتباهاتمان می‌دهیم.
اسکار وایلد
من آنقدر باهوش هستم که گاهی اوقات حتی یک کلمه از آن‌چه را که می‌گویم، متوجه نمی‌شوم.
اسکار وایلد
زنان ساخته شده‌اند تا دوست داشته شوند، نه فهمیده.
اسکار وایلد
موفقیت یک علم است؛ اگر ظرفیت لازم را داشته باشید، به نتیجه می‌رسید.
اسکار وایلد
اگر بیش از حد طولش نمی‌دهی، من تمام زندگی‌ام منتظرت می‌مانم.
اسکار وایلد
عشق را در قلب خود نگه دارید. زندگی بدون آن مانند گلدانی با گل‌های مرده است که نور ندیده‌اند.
اسکار وایلد
مردان همیشه می‌خواهند اولین عشق زن باشند، زنان دوست دارند آخرین عاشقانه مرد باشند.
اسکار وایلد

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑