Category

ویلیام شکسپیر

جملات قصار ویلیام شکسپیر

نادانی، نفرین خداوند است؛ دانش بالی است که با آن به سمت بهشت پرواز می‌کنیم.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

شب بخیر، شب بخیر! جداشدن آنچنان اندوه شیرینی است، که من باید تا فردا بگویم شب بخیر.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

در نام چه چیزی است؟ آنچه که ما رز می‌نامیم، با هر اسم دیگری همان بوی دلنشین را می‌دهد.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

بعضی‌ها فوق‌العاده به دنیا می‌آیند، بعضی‌ها آن را به دست می‌آورند  و بعضی آن را به زور، درون خود می‌برند.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

ما می‌دانیم چه هستیم، اما نمی‌دانیم چه چیزی ممکن است باشیم.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

تجربه‌ای کوچک از طبیعت می‌تواند تمام جهان را با هم آشنا کند.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

جهنم خالی است و همه شیاطین اینجا هستند.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

هیچ‌چیز خوب یا بد نیست، بلکه تفکر باعث آن می‌شود.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

سرنوشت ما در دستان ستاره‌ها نیست، بلکه در دستان خودمان است.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

اگر موسیقی خوراک عشق باشد، آن را بنوازید.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

به همه عشق بورز، به پ اندکی اعتماد کن، به هیچ‌کس بدی نکن.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

احمق فکر می‌کند باهوش است، اما فرد باهوش می‌داند که احمق است.

جملات قصار ویلیام شکسپیر

هیچ میراثی گران‌بهاتر از صداقت نیست.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑