Category

وینستون چرچیل

همه چیزهای بزرگ ساده هستند و بسیاری از آن‌ها می‌توانند در یک کلمه بیان شوند: آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، رحمت، امید.
وینستون چرچیل
دشمن دارید؟ خوب است. این بدان معنی است که گاهی اوقات در زندگی خود، برای چیزی برخاسته‌اید.
وینستون چرچیل
ما ساختمان‌هایمان را شکل می‌دهیم؛ سپس آن‌ها ما را شکل می‌دهند.
وینستون چرچیل
هزینه سرافرازی، مسوولیت‌پذیری است.
وینستون چرچیل
اگر دعوای بین گذشته و حال را آغاز کنیم، می‌بینیم که آینده را از دست داده‌ایم.
وینستون چرچیل
هرگز، هرگز، هرگز تسلیم نشوید.وینستون چرچیل
درخشان‌ترین دستاورد من، توانایی‌ام در متقاعدکردن همسرم برای ازدواج با من بوده است.
وینستون چرچیل
ممکن است مست باشم، خانم، اما صبح هوشیار خواهم شد و شما هنوز زشت هستید.
وینستون چرچیل
نگرش چیز کوچکی است که تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند.
وینستون چرچیل

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑