Category

وینستون چرچیل

جملات قصار وینستون چرچیل

همه چیزهای بزرگ ساده هستند و بسیاری از آن‌ها می‌توانند در یک کلمه بیان شوند: آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، رحمت، امید.

جملات قصار وینستون چرچیل

دشمن دارید؟ خوب است. این بدان معنی است که گاهی اوقات در زندگی خود، برای چیزی برخاسته‌اید.

جملات قصار وینستون چرچیل

ما ساختمان‌هایمان را شکل می‌دهیم؛ سپس آن‌ها ما را شکل می‌دهند.

جملات قصار وینستون چرچیل

هزینه سرافرازی، مسوولیت‌پذیری است.

جملات قصار وینستون چرچیل

اگر دعوای بین گذشته و حال را آغاز کنیم، می‌بینیم که آینده را از دست داده‌ایم.

جملات قصار وینستون چرچیل

هرگز، هرگز، هرگز تسلیم نشوید.

جملات قصار وینستون چرچیل

درخشان‌ترین دستاورد من، توانایی‌ام در متقاعدکردن همسرم برای ازدواج با من بوده است.

جملات قصار وینستون چرچیل

ممکن است مست باشم، خانم، اما صبح هوشیار خواهم شد و شما هنوز زشت هستید.

جملات قصار وینستون چرچیل

نگرش چیز کوچکی است که تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑