Category

گندالف

اکنون شجاعت بهترین دفاع شما در برابر طوفانی است که نزدیک ما قرار دارد، آن و امیدی که من برایتان آورده‌ام.
گندالف
خائنان همیشه بی‌اعتماد هستند.
گندالف
حتی افراد بسیار عاقل هم نمی‌توانند همه پایان‌ها را ببینند.
گندالف
این ناامیدی نیست، زیرا ناامیدی برای آن‌هایی است که پایان را فراتر از همه تردیدها می‌بینند. ما این چنین نیستیم.
گندالف
کسی که برای کشف چیزی، آن را می‌شکند، مسیر حکمت را گم کرده است.
گندالف
بسیاری از کسانی که زندگی می‌کنند، لایق مرگ هستند. و بعضی از کسانی که می‌میرند، شایسته زندگی هستند. آیا می‌توانید آن را به آن‌ها بدهید؟ پس بیش از حد برای معامله مرگ در قضاوت حریص نباشید.
گندالف
همه تصمیمی که باید بگیریم این است که با زمانی که به ما داده شده است، چکار کنیم.
گندالف

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑