Category

تیریون لنیستر

خدایان با یک دست می‌دهند و با دست دیگر می‌گیرند.
تیریون لنیستر
لرد وینترفل همیشه باید یک استارک باشد.
تیریون لنیستر
آن‌ها مردان شجاعی هستند. بیا برویم آن‌ها را بکشیم.
تیریون لنیستر
ممکن است همه کوتوله‌ها حرام‌زاده باشند، اما همه حرام‌زاده‌ها کوتوله نیستند.
تیریون لنیستر
روزی می‌آید که فکر می‌کنی خوشحال و امن هستی، و ناگهان شادی‌ به خاکسترهایی در دهانت تبدیل خواهد شد، و خواهی دانست که بدهی پرداخت می‌شود.
تیریون لنیستر
بدون بینی و بدون دست، پسران لنیستر.
تیریون لنیستر
من از افتخارات تو سوال نمی‌پرسم، من وجود آن‌ها را انکار می‌کنم.
تیریون لنیستر
برادرم شمشیرش را دارد، پادشاه رابرت پتک جنگی‌اش را دارد و من ذهن خود را دارم... و همانطور که شمشیر به سنگ تیزکن نیاز دارد، ذهن نیز به کتاب برای تیزکردن خود نیاز دارد. به همین دلیل است که زیاد می‌خوانم جان اسنو.
تیریون لنیستر
هنگامی که ضعف‌های خود را بپذیری، هیچ‌کس نمی‌تواند از آن‌ها در برابر شما استفاده کند.
تیریون لنیستر
چرا وقتی یک نفر دیواری می‌سازد، نفر بعدی به سرعت می‌خواهد بداند آن طرف دیوار چیست؟
تیریون لنیستر

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑