Category

تیریون لنیستر

جملات قصار تیریون لنیستر

خدایان با یک دست می‌دهند و با دست دیگر می‌گیرند.

جملات قصار تیریون لنیستر

لرد وینترفل همیشه باید یک استارک باشد.

جملات قصار تیریون لنیستر

آن‌ها مردان شجاعی هستند. بیا برویم آن‌ها را بکشیم.

جملات قصار تیریون لنیستر

ممکن است همه کوتوله‌ها حرام‌زاده باشند، اما همه حرام‌زاده‌ها کوتوله نیستند.

جملات قصار تیریون لنیستر

روزی می‌آید که فکر می‌کنی خوشحال و امن هستی، و ناگهان شادی‌ به خاکسترهایی در دهانت تبدیل خواهد شد، و خواهی دانست که بدهی پرداخت می‌شود.

جملات قصار تیریون لنیستر

بدون بینی و بدون دست، پسران لنیستر.

جملات قصار تیریون لنیستر

من از افتخارات تو سوال نمی‌پرسم، من وجود آن‌ها را انکار می‌کنم.

جملات قصار تیریون لنیستر

برادرم شمشیرش را دارد، پادشاه رابرت پتک جنگی‌اش را دارد و من ذهن خود را دارم... و همانطور که شمشیر به سنگ تیزکن نیاز دارد، ذهن نیز به کتاب برای تیزکردن خود نیاز دارد. به همین دلیل است که زیاد می‌خوانم جان اسنو.

جملات قصار تیریون لنیستر

هنگامی که ضعف‌های خود را بپذیری، هیچ‌کس نمی‌تواند از آن‌ها در برابر شما استفاده کند.

جملات قصار تیریون لنیستر

چرا وقتی یک نفر دیواری می‌سازد، نفر بعدی به سرعت می‌خواهد بداند آن طرف دیوار چیست؟

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑