Tag

آزادی

جملات قصار مارتین لوتر کینگ جونیور

ظالم هیچ‌وقت داوطلبانه آزادی نمی‌دهد؛ ستمدیده باید آن را تقاضا کند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی بدون آزادی مانند بدنی بدون روح است.

جملات قصار آلبر کامو

آزادی چیزی جز فرصتی برای بهتربودن نیست.

جملات قصار علی اکبر دهخدا

هیچ‌وقت درخت پرثمر استقلال و آزادی بی‌آشامیدن خون، بارور و برومند نشده است و من هزاربار بیشتر ترجیح می‌دهم که در راه استقلال و آزادی و آسایش مردم کشته شوم تا مانند عجزه در رخت‌خواب بیماری جان بسپارم.

جملات قصار علی اکبر دهخدا

قیام مشروطه‌خواهی ما، قیام آزادی‌خواهی (به‌معنی اروپائی آن) نبود، نهضت استقلال‌طلبی بود؛ مقالات عروهالوثقی، قانون، پرورش، حبل‌المتین کلکته، کتاب ابراهیم‌بیک و غیره و غیره همه شاهدهای زنده این دعوی می‌باشند.

جملات قصار وینستون چرچیل

همه چیزهای بزرگ ساده هستند و بسیاری از آن‌ها می‌توانند در یک کلمه بیان شوند: آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، رحمت، امید.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑