Tag

آزادی

ظالم هیچ‌وقت داوطلبانه آزادی نمی‌دهد؛ ستمدیده باید آن را تقاضا کند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
زندگی بدون آزادی مانند بدنی بدون روح است.
جبران خلیل جبران
آزادی چیزی جز فرصتی برای بهتربودن نیست.
آلبر کامو
هیچ‌وقت درخت پرثمر استقلال و آزادی بی‌آشامیدن خون، بارور و برومند نشده است و من هزاربار بیشتر ترجیح می‌دهم که در راه استقلال و آزادی و آسایش مردم کشته شوم تا مانند عجزه در رخت‌خواب بیماری جان بسپارم.
علی اکبر دهخدا
قیام مشروطه‌خواهی ما، قیام آزادی‌خواهی (به‌معنی اروپائی آن) نبود، نهضت استقلال‌طلبی بود؛ مقالات عروهالوثقی، قانون، پرورش، حبل‌المتین کلکته، کتاب ابراهیم‌بیک و غیره و غیره همه شاهدهای زنده این دعوی می‌باشند.
علی اکبر دهخدا
همه چیزهای بزرگ ساده هستند و بسیاری از آن‌ها می‌توانند در یک کلمه بیان شوند: آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، رحمت، امید.
وینستون چرچیل

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑