Tag

آینده

ما نشان دادیم به خوبی می‌توانیم پول نقدی را که درمی‌آوریم، کنترل کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم در جیب‌هایمان بسوزد یا ما را به انجام یک خرید احمقانه تشویق کند. و من فکر می‌کنم به مراقبت خود ادامه دهیم زیرا احساس می‌کنیم یک یا چند فرصت استراتژیک در آینده وجود دارد.
استیو جابز
هرکسی حس می‌کند حال حاضر یکی از آن لحظاتی است که در حال تاثیرگذاری بر آینده هستیم.
استیو جابز
شما نمی‌توانید نقطه‌هایتان را با نگاه به جلو به هم وصل کنید؛ فقط می‌توانید با نگاه به عقب آن‌ها را به هم وصل کنید. بنابراین مجبورید اعتماد کنید که یه طوری نقطه‌هایتان در آینده به هم متصل می‌شوند. شما مجبورید به چیزهایی اعتماد کنید، نیرو، سرنوشت، زندگی، کارما و چیزهای دیگرتان. این رویکرد هیچ‌گاه مرا زمین نگذاشته است و همیشه تفاوت‌های زندگی‌ام را رقم زده است.
استیو جابز
من هرگز به آینده فکر نمی‌کنم، خودش به زودی می‌آید.
آلبرت اینشتین
فرق بین گذشته، حال و آینده، تنها وهم و خیالی ماندگار است.
آلبرت اینشتین
فکر می‌کنم توییتر آینده ارتباطات است و اسکوئر، شبکه پرداخت خواهد شد.
جک دورسی
بخشش واقعی نسبت به آینده، در دادن همه‌چیز به زمان حال است.
آلبر کامو
در گذشته باقی نمانید، به آرزوی آینده نباشید، ذهن خود را در لحظه کنونی متمرکز کنید.
بودا
اگر دعوای بین گذشته و حال را آغاز کنیم، می‌بینیم که آینده را از دست داده‌ایم.
وینستون چرچیل

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑