Tag

آینده

جملات قصار دونالد ترامپ

هیچ رویایی بیش از حد بزرگ نیست. هیچ چالشی بیش از حد سخت نیست. هیچ‌کدام از چیزهایی که برای آینده‌مان می‌خواهیم دور از دسترسمان نیست.

جملات قصار استیو جابز

ما نشان دادیم به خوبی می‌توانیم پول نقدی را که درمی‌آوریم، کنترل کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم در جیب‌هایمان بسوزد یا ما را به انجام یک خرید احمقانه تشویق کند. و من فکر می‌کنم به مراقبت خود ادامه دهیم زیرا احساس می‌کنیم یک یا چند فرصت استراتژیک در آینده وجود دارد.

جملات قصار استیو جابز

هرکسی حس می‌کند حال حاضر یکی از آن لحظاتی است که در حال تاثیرگذاری بر آینده هستیم.

جملات قصار استیو جابز

شما نمی‌توانید نقطه‌هایتان را با نگاه به جلو به هم وصل کنید؛ فقط می‌توانید با نگاه به عقب آن‌ها را به هم وصل کنید. بنابراین مجبورید اعتماد کنید که یه طوری نقطه‌هایتان در آینده به هم متصل می‌شوند. شما مجبورید به چیزهایی اعتماد کنید، نیرو، سرنوشت، زندگی، کارما و چیزهای دیگرتان. این رویکرد هیچ‌گاه مرا زمین نگذاشته است و همیشه تفاوت‌های زندگی‌ام را رقم زده است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من هرگز به آینده فکر نمی‌کنم، خودش به زودی می‌آید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

فرق بین گذشته، حال و آینده، تنها وهم و خیالی ماندگار است.

جملات قصار جک دورسی

فکر می‌کنم توییتر آینده ارتباطات است و اسکوئر، شبکه پرداخت خواهد شد.

جملات قصار آلبر کامو

بخشش واقعی نسبت به آینده، در دادن همه‌چیز به زمان حال است.

جملات قصار بودا

در گذشته باقی نمانید، به آرزوی آینده نباشید، ذهن خود را در لحظه کنونی متمرکز کنید.

جملات قصار وینستون چرچیل

اگر دعوای بین گذشته و حال را آغاز کنیم، می‌بینیم که آینده را از دست داده‌ایم.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑