Tag

اعتماد

من یک بی‌اعتمادی غریزی نسبت به پایان‌بندی‌های شاد مرسوم دارم.
جورج آر آر مارتین
شما باید به مردم اعتماد کنید و باور داشته باشید، وگرنه زندگی غیرممکن می‌شود.
آنتوان چخوف
خائنان همیشه بی‌اعتماد هستند.
گندالف
هرگز به چیزی که می‌تواند برای خودش فکر کند، اعتماد نکنید، اگر نمی‌توانید ببینید از مغز خود چگونه نگهداری می‌کند.
جی کی رولینگ
به جوانان اعتماد کنید؛ به نوآوری این نسل اعتماد کنید. آن‌ها چیزهایی می‌سازند که نوآوری را روز به روز تغییر می‌دهد. و همه مصرف‌کنندگان یکسان هستند: چیزهایی می‌خواهند که جدید، ارزان، خوب و منحصربفرد باشند. اگر چنین چیزهایی را برای مصرف‌کنندگان بسازیم، آن‌ها به سمت ما می‌آیند.
جک ما
بهترین روش برای فهمیدن اینکه آیا می‌توانید به کسی اعتماد کنید، اعتماد کردن به او است.
ارنست همینگوی
کسی که در راستی مسائل کوچک، بی‌دقت باشد، در مسائل مهم نیز قابل اعتماد نیست.
آلبرت اینشتین
به همه عشق بورز، به پ اندکی اعتماد کن، به هیچ‌کس بدی نکن.
ویلیام شکسپیر

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑