Tag

امید

اگر مردم بخاطر ترس از مجازات یا امید به پاداش، افراد خوبی هستند، حقیقتا بسیار متاسفم.
آلبرت اینشتین
خوش‌بینی، ایمانی است که به موفقیت منجر می‌شود. هیچ‌چیز بدون امید و اعتماد به نفس انجام نمی‌شود.
هلن کلر
ما باید ناامیدی گذرا را بپذیریم، اما هرگز امید بی‌پایان را از دست ندهیم.
مارتین لوتر کینگ جونیور
باید امید را زنده نگه داریم و بکوشیم تا بهتر عمل کنیم.
کوفی عنان
همه چیزهای بزرگ ساده هستند و بسیاری از آن‌ها می‌توانند در یک کلمه بیان شوند: آزادی، عدالت، افتخار، وظیفه، رحمت، امید.
وینستون چرچیل
از دیروز یاد بگیر، برای امروز زندگی کن، به آینده امیدوار باش. نکته مهم این است که هرگز سوال‌پرسیدن را متوقف نکنید.
آلبرت اینشتین
رویای من مکان و زمانی که بار دیگر آمریکا به عنوان آخرین امید زمین شناخته شود.
آبراهام لینکلن

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑