Tag

انسان

انسان باید به دنبال چیزی که هست بگردد، نه چیزی که فکر می‌کند باید باشد.
آلبرت اینشتین
انسان تنها موجودی است که از آنچه هست، امتناع می‌ورزد.
آلبر کامو
ملاک اندازه‌گیری انسان، ایستادگی در لحظات راحتی و آسودگی نیست، بلکه ایستادگی در لحظات جدال و چالش است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
در بهترین حالت، انسان اصیل‌ترین حیوانات است؛ بدون قانون و عدالت، او بدترین آن‌ها است.
ارسطو
اولین و ساده‌ترین احساسی که در ذهن انسان کشف می‌کنیم، کنجکاوی است.
ادموند برک
همانطور که شمع بدون آتش نمی‌تواند بسوزد، انسان نیز بدون معنویت نمی‌تواند زندگی کند.
بودا
هدف من ساده‌کردن پیچیدگی است. من فقط می‌خواهم چیزی را بسازم اساس تعامل انسانی ما را ساده کند.
جک دورسی
انسان خوب، دوستدار همه موجودات زنده است.
مهاتما گاندی
دنیا برای نیازهای انسان کافی است، نه برای طمع‌های او.
مهاتما گاندی

© 2018 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑