Tag

ترس

جملات قصار آنتوان چخوف

تشنگی در بین احساسات، قوی‌تر از ترس و دلسوزی برای اندوه دیگران است.

جملات قصار بروس لی

من از کسی که ۱۰۰۰۰ حرکت را یک بار تمرین کرده است نمی‌ترسم، اما از کسی که یک حرکت را ۱۰۰۰۰ بار تمرین کرده است می‌ترسم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر مردم بخاطر ترس از مجازات یا امید به پاداش، افراد خوبی هستند، حقیقتا بسیار متاسفم.

جملات قصار جی کی رولینگ

ما نوجوانان را به شدت آزار می‌دهیم و آن‌ها را ترسناک و بیگانه تلقی می‌کنیم.

جملات قصار فریدریش نیچه

فرد همیشه مجبور است تلاش کند تا در میان فشار قبیله در هم نشکند. اگر تلاش کنید، اغلب تنها خواهید بود و گاهی اوقات ترسناک. اما هیچ قیمتی را نمی‌توان روی مزیت مال خود بودن گذاشت.

جملات قصار جی کی رولینگ

ترس از نام چیزی، ترس از خود آن چیز را افزایش می‌دهد.

جملات قصار جی کی رولینگ

فقر مستلزم ترس، استرس و گاهی افسردگی است. فقر شما را باز هزاران تحقیر و سختی روبرو می‌کند. بیرون آمدن از فقر با تلاش چیزی است که در دل خود، تحسینش می‌کنید، اما فقر را فقط احمق‌ها رومانتیک می‌پندارند.

جملات قصار جی کی رولینگ

من آزاد شدم زیرا بزرگترین ترس خود را فهمیدم، و هنوز دختری دارم که به او عشق می‌ورزم، و یک ماشین تحریر قدیمی و یک ایده بزرگ داشتم. و از خرابه‌ها، زندگی‌ام را روی پایه‌ای محکم دوباره بنا کردم.

جملات قصار آلبر کامو

هیچ‌چیز به اندازه احترام بر اثر ترس، خوار نیست.

جملات قصار مارک تواین

شجاعت، غلبه بر ترس است، تسلط بر ترس است، نه نبود ترس.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑