Tag

ترس

اگر مردم بخاطر ترس از مجازات یا امید به پاداش، افراد خوبی هستند، حقیقتا بسیار متاسفم.
آلبرت اینشتین
ما نوجوانان را به شدت آزار می‌دهیم و آن‌ها را ترسناک و بیگانه تلقی می‌کنیم.
جی کی رولینگ
فرد همیشه مجبور است تلاش کند تا در میان فشار قبیله در هم نشکند. اگر تلاش کنید، اغلب تنها خواهید بود و گاهی اوقات ترسناک. اما هیچ قیمتی را نمی‌توان روی مزیت مال خود بودن گذاشت.
فریدریش نیچه
ترس از نام چیزی، ترس از خود آن چیز را افزایش می‌دهد.
جی کی رولینگ
فقر مستلزم ترس، استرس و گاهی افسردگی است. فقر شما را باز هزاران تحقیر و سختی روبرو می‌کند. بیرون آمدن از فقر با تلاش چیزی است که در دل خود، تحسینش می‌کنید، اما فقر را فقط احمق‌ها رومانتیک می‌پندارند.
جی کی رولینگ
من آزاد شدم زیرا بزرگترین ترس خود را فهمیدم، و هنوز دختری دارم که به او عشق می‌ورزم، و یک ماشین تحریر قدیمی و یک ایده بزرگ داشتم. و از خرابه‌ها، زندگی‌ام را روی پایه‌ای محکم دوباره بنا کردم.
جی کی رولینگ
هیچ‌چیز به اندازه احترام بر اثر ترس، خوار نیست.
آلبر کامو
شجاعت، غلبه بر ترس است، تسلط بر ترس است، نه نبود ترس.
مارک تواین

© 2018 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑