Tag

تغییر

مردم آفریقای جنوبی از این ناراضی نیستند که سفیدپوستان ثروتمند و آن ها فقیر هستند، بلکه این نارضایتی به این خاطر است که هدف قوانین وضع شده توسط سفید پوستان محافظت از این وضعیت است.
نلسون ماندلا
ما افرادی را استخدام می‌کنیم که بخواهند بهترین تغییرات را در دنیا انجام دهند.
استیو جابز
چیزهایی که مجبور نیستند دنیا را تغییر دهند، مهم نیستند.
استیو جابز
برخی از مردم تغییر را دوست ندارند، اما اگر جایگزین آن یک فاجعه است، باید تغییر را بپذیرید.
ایلان ماسک
به جوانان کمک کنید. به بچه‌های کوچک کمک کنید. زیرا بچه‌های کوچک، بزرگ خواهند شد. افراد جوان، بذرهایی را که شما در ذهنشان کاشته‌اید، به همراه دارند و وقتی رشد کنند، دنیا را تغییر خواهند داد.
جک ما
مشکلات بزرگی وجود دارند که جهان را تغییر می‌دهند. اگر با یکدیگر کار کنیم، وادارمان می‌کند تا یکدیگر را درک کنیم، از یکدیگر قدردانی کنیم و به یکدیگر کمک کنیم.
جک ما
وقتی در کالج بودم، می‌خواستم درگیر چیزهایی بشوم که دنیا را تغییر می‌دهند.
ایلان ماسک
شما باید همان تغییری باشید که انتظار دارید در جهان رخ دهد.
مهاتما گاندی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑