Tag

جهان

من می‌خواهم جهان را به صدا دربیاورم.
استیو جابز
عجیب است در جهان بسیار شناخته شده باشی و باز هم بسیار تنها بمانی.
آلبرت اینشتین
من رهاترین نویسنده در جهان هستم.
جی کی رولینگ
وقتی مردم خیلی آسیب دیده‌اند، اغلب می‌توانند جهان را به نوعی مبارزه‌طلبی فرا بخوانند.
جی کی رولینگ
مشکلات بزرگی وجود دارند که جهان را تغییر می‌دهند. اگر با یکدیگر کار کنیم، وادارمان می‌کند تا یکدیگر را درک کنیم، از یکدیگر قدردانی کنیم و به یکدیگر کمک کنیم.
جک ما
جهان به رهبری جدیدی نیاز دارد، اما آن رهبری جدید، همکاری با یکدیگر است.
جک ما
انسان بدون اخلاق، حیوانی وحشی است که در این جهان رها شده است.
آلبر کامو
جهان همه را می‌شکند، و بعد از آن، تعدادی در مکان‌های شکسته قوی هستند.
ارنست همینگوی
گرچه جهان پر از رنج است، اما پر از پیروژی بر آن هم هست.
هلن کلر
اگر در جهان فقط لذت وجود داشته باشد، هرگز نمی‌توانیم شجاعت و بردباری را یاد بگیریم.
هلن کلر
هرگز سر خود را خم نکنید. همیشه آن را بلند نگه دارید. چشم در چشم جهان نگاه کنید.
هلن کلر
تجربه‌ای کوچک از طبیعت می‌تواند تمام جهان را با هم آشنا کند.
ویلیام شکسپیر
شما باید همان تغییری باشید که انتظار دارید در جهان رخ دهد.
مهاتما گاندی

© 2018 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑