Tag

درک

جملات قصار مریم میرزاخانی

گاهی اوقات، با مطالعه فضای مدولی که تمام ساختارهای هذلولی روی سطح توپولوژیکی داده شده را پارامتربندی می‌کند، می‌توان خواص یک سطح هذلولی ثابت را بهتر درک کرد.

جملات قصار مارلون براندو

درک کامل زندگی وظیفه بازیگر است، تفسیر آن مشکل خود اوست و بیان‌کردن آن تعهد او است.

جملات قصار آنتوان چخوف

هیچ روانشناسی نباید چیزی را که نفهمیده است، وانمود کند فهمیده است... تنها احمق‌ها و شارلاتان‌ها همه‌چیز را می‌دانند و هیچ‌چیز را نمی‌فهمند.

جملات قصار استیو جابز

بسیاری از افراد در صنعت ما، تنوع چندانی را تجربه نمی‌کنند. بنابراین نقطا کافی برای متصل‌کردن ندارند، و بدون چشم‌اندازه گسترده‌ای از مشکل، به راه‌حل‌های مقطعی روی می‌آورند. هرچه درک وسیع‌تری نسبت به تجربه انسان داشته باشیم، طراحی بهتری نیز انجام خواهیم داد.

جملات قصار جبران خلیل جبران

درد شما شکستن پوسته‌ای است که ادراک شما را محصور می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر نتوانید آن را ساده توضیح دهید، پس به اندازه کافی آن را درک نکرده‌اید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

صلح را نمی‌توان با زور نگه داشت؛ تنها با درک می‌توان به آن رسید.

جملات قصار آگوستین مندینو

از آغاز امروز، با هرکسی که می‌بینید طوری رفتار کنید که گویا نیمه‌شب خواهد مرد. تا جایی که می‌توانید همه توجه، مهربانی و درک خود را به آن‌ها ببخشید و این کار را بدون انتظار هیچگونه پاداشی انجام دهید. زندگی شما دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود.

جملات قصار جک ما

مشکلات بزرگی وجود دارند که جهان را تغییر می‌دهند. اگر با یکدیگر کار کنیم، وادارمان می‌کند تا یکدیگر را درک کنیم، از یکدیگر قدردانی کنیم و به یکدیگر کمک کنیم.

جملات قصار سنکای جوان

یکی از زیباترین کیفیت‌های دوستی واقعی، درک کردن و درک شدن است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

به طبیعت، عمیق نگاه کنید، آن‌وقت همه‌چیز را بهتر درک می‌کنید.

جملات قصار مهاتما گاندی

خشم و تعصب، دشمنان درک صحیح هستند.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑