Tag

دوستی

چیزهایی وجود دارد که نمی‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید، مگر آنکه دوست خود را با آنان پایان دهید.
جی کی رولینگ
در شیرینی دوستی بگذارید صدای خنده بلند شود و خوشی‌ها را به اشتراک بگذارید. زیرا در شبنم چیزهای کوچک، قلب صبح خود را پیدا می‌کند و تازه می‌شود.
جبران خلیل جبران
آرزوی داشتن دوست زمانی نمی‌برد، اما دوستی میوه‌ای است که به آهستگی می‌رسد.
ارسطو
یکی از زیباترین کیفیت‌های دوستی واقعی، درک کردن و درک شدن است.
سنکای جوان
دوستی همیشه یک مسوولیت‌پذیری شیرین است، نه یک فرصت.
جبران خلیل جبران
عشق کور است؛ دوستی چشمان خود را بسته است.
فریدریش نیچه
این کمبود عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است که ازدواج‌های ناخوشایندی را به وجود می‌آورد.
فریدریش نیچه

© 2018 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑