Tag

دوستی

جملات قصار موری شوارتز

خیلی دیر نیست که دوستی جدیدی را با مردم آغاز یا دوباره با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.

جملات قصار آنتوان چخوف

عشق، دوستی و احترام، مردم را به اندازه نفرت مشترک از یک چیز، متحد نمی‌کند.

جملات قصار بروس لی

عشق مانند دوستی است که در آتش گرفتار شده است. یک شعله در ابتدا، بسیار زیبا، اغلب داغ و شدید، اما هنوز تنها نور است و سوسو می‌زند. همانطور که عشق بالغ می‌شود، قلب‌هایمان رشد می‌کنند و عشقمان مانند زغال سنگ می‌شود، عمیق سوز و از بین نرفتنی.

جملات قصار جی کی رولینگ

چیزهایی وجود دارد که نمی‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید، مگر آنکه دوست خود را با آنان پایان دهید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

در شیرینی دوستی بگذارید صدای خنده بلند شود و خوشی‌ها را به اشتراک بگذارید. زیرا در شبنم چیزهای کوچک، قلب صبح خود را پیدا می‌کند و تازه می‌شود.

جملات قصار ارسطو

آرزوی داشتن دوست زمانی نمی‌برد، اما دوستی میوه‌ای است که به آهستگی می‌رسد.

جملات قصار سنکای جوان

یکی از زیباترین کیفیت‌های دوستی واقعی، درک کردن و درک شدن است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

دوستی همیشه یک مسوولیت‌پذیری شیرین است، نه یک فرصت.

جملات قصار فریدریش نیچه

عشق کور است؛ دوستی چشمان خود را بسته است.

جملات قصار فریدریش نیچه

این کمبود عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است که ازدواج‌های ناخوشایندی را به وجود می‌آورد.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑