Tag

دوستی

خیلی دیر نیست که دوستی جدیدی را با مردم آغاز یا دوباره با آن‌ها ارتباط برقرار کنید.
موری شوارتز
عشق، دوستی و احترام، مردم را به اندازه نفرت مشترک از یک چیز، متحد نمی‌کند.
آنتوان چخوف
عشق مانند دوستی است که در آتش گرفتار شده است. یک شعله در ابتدا، بسیار زیبا، اغلب داغ و شدید، اما هنوز تنها نور است و سوسو می‌زند. همانطور که عشق بالغ می‌شود، قلب‌هایمان رشد می‌کنند و عشقمان مانند زغال سنگ می‌شود، عمیق سوز و از بین نرفتنی.
بروس لی
چیزهایی وجود دارد که نمی‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید، مگر آنکه دوست خود را با آنان پایان دهید.
جی کی رولینگ
در شیرینی دوستی بگذارید صدای خنده بلند شود و خوشی‌ها را به اشتراک بگذارید. زیرا در شبنم چیزهای کوچک، قلب صبح خود را پیدا می‌کند و تازه می‌شود.
جبران خلیل جبران
آرزوی داشتن دوست زمانی نمی‌برد، اما دوستی میوه‌ای است که به آهستگی می‌رسد.
ارسطو
یکی از زیباترین کیفیت‌های دوستی واقعی، درک کردن و درک شدن است.
سنکای جوان
دوستی همیشه یک مسوولیت‌پذیری شیرین است، نه یک فرصت.
جبران خلیل جبران
عشق کور است؛ دوستی چشمان خود را بسته است.
فریدریش نیچه
این کمبود عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است که ازدواج‌های ناخوشایندی را به وجود می‌آورد.
فریدریش نیچه

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑