Tag

ذهن

جملات قصار بروس لی

مالکیت هرچیزی از ذهن آغاز می‌شود.

جملات قصار آلبرت اینشتین

یکنواختی و خلوتی یک زندگی آرام، ذهن خلاق را تحریک می‌کند.

جملات قصار تیریون لنیستر

برادرم شمشیرش را دارد، پادشاه رابرت پتک جنگی‌اش را دارد و من ذهن خود را دارم... و همانطور که شمشیر به سنگ تیزکن نیاز دارد، ذهن نیز به کتاب برای تیزکردن خود نیاز دارد. به همین دلیل است که زیاد می‌خوانم جان اسنو.

جملات قصار جی کی رولینگ

نوشتن و کافه به شدت به ذهن من پیوند خورده‌اند.

جملات قصار بودا

به دستاوردهایتان بیش از حد نبالید، همچنین به دیگران رشک نبرید. کسی که به دیگران حسادت کند، آرامش ذهنی را به دست نمی‌آورد.

جملات قصار بودا

این ذهن خود انسان است که او را به راه‌های شیطانی می‌کشاند، نه دشمنان و مخالفان او.

جملات قصار بودا

سالم نگه‌داشتن بدن یک وظیفه است، در غیر این‌صورت نمی‌توانیم ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم.

جملات قصار ارسطو

انرژی ذهن، ماهیت زندگی است.

جملات قصار ارسطو

نشانه یک ذهن تحصیل‌کرده، توانایی احترام گذاشتن به تفکر دیگران بدون قبول‌کردن آن است.

جملات قصار ادموند برک

تعصب، مذهب ذهن‌های ضعیف است.

جملات قصار بودا

ما با افکارمان شکل می‌گیریم، ما تبدیل به چیزی شده‌ایم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، لذت مانند سایه‌ای است که هرگز برنگشته است.

جملات قصار جک ما

درس‌هایی که از روزهای تاریک در علی بابا آموختم، این بود که شما باید در تیم خود ارزش، نوآوری و چشم‌انداز داشته باشید. همچنین، اگر تسلیم نشوید، هنوز فرصت دارید. و وقتی کوچک هستید، باید روی ذهن خود تمرکز و تکیه کنید، نه قدرت.

جملات قصار آدری هپبورن

من هرگز به خودم به عنوان یک تندیس فکر نکردم. چیزی که در ذهن بقیه مردم است، در ذهن من نیست. من فقط کار خود را انجام می‌دهم.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑