Tag

روح

جملات قصار آلبرت اینشتین

دین من شامل تحسین فروتنانه‌ روح برتر نامحدود است که خود را در جزئیات اندکی که ما با ذهن سست و ضعیف خود قادر به درک آن هستیم، آشکار می‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

تنها کسی که بخاطر یک هدف، تمام توان و روح خود را وقف می‌کند، می‌تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل، استادی تمام انسان را می‌طلبد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

روح‌های بزرگ همیشه با مخالفت شدید ذهن‌های متوسط روبرو شده‌اند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

غیر از درد و رنج‌هایی که از روح‌های بزرگ بیرون آمده است؛ بزرگترین شخصیت‌ها نیز زخم‌های زیادی برداشته‌اند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

اما اجازه دهید فضاهایی در همبستگی شما به وجود بیاید و اجازه دهید بادهای بهشتی در میان شما به رقص دربیایند. به یکدیگر عشق بورزید، اما پیوستگی عاشقانه ایجاد نکنید: اجازه دهید مانند دریایی باشد که در میان سواحل روح شما حرکت می‌کند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی بدون آزادی مانند بدنی بدون روح است.

جملات قصار ارسطو

روح هرگز بدون یک تصویر فکر نمی‌کند.

جملات قصار ارسطو

هیچ روح شگرفی عاری از معجون دیوانگی نیست.

جملات قصار آدری هپبورن

زیبایی زن در حالت چهره نیست، بلکه زیبایی زن در روح او منعکس شده است. این توجه است که او عاشقانه همان شوری را به شما می‌دهد که نمایان است. زیبایی زن با گذشت زمان رشد می‌کند.

جملات قصار هلن کلر

شخصیت نمی‌تواند آسودگی و آرامش ارتقا پیدا کند. تنها از طریق تجربه رنج و سختی می‌توان روح را قوام داد، همت را بلند کرد و به موفقیت رسید.

جملات قصار ارسطو

عشق ترکیبی از یک روح است که در دو بدن زندگی می‌کند.

جملات قصار جبران خلیل جبران

من تو را دوست دارم وقتی که در مسجد به رکوع می‌روی، در معبد زانو می‌زنی و در کلیسا به عبادت می‌پردازی. من و تو پسران یک مذهب هستیم و آن روح است.

جملات قصار مهاتما گاندی

فرهنگ یک ملت، در قلب‌ها و روح مردمان آن جای دارد.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑