Tag

روح

دین من شامل تحسین فروتنانه‌ روح برتر نامحدود است که خود را در جزئیات اندکی که ما با ذهن سست و ضعیف خود قادر به درک آن هستیم، آشکار می‌کند.
آلبرت اینشتین
تنها کسی که بخاطر یک هدف، تمام توان و روح خود را وقف می‌کند، می‌تواند یک استاد واقعی باشد. به همین دلیل، استادی تمام انسان را می‌طلبد.
آلبرت اینشتین
روح‌های بزرگ همیشه با مخالفت شدید ذهن‌های متوسط روبرو شده‌اند.
آلبرت اینشتین
غیر از درد و رنج‌هایی که از روح‌های بزرگ بیرون آمده است؛ بزرگترین شخصیت‌ها نیز زخم‌های زیادی برداشته‌اند.
جبران خلیل جبران
اما اجازه دهید فضاهایی در همبستگی شما به وجود بیاید و اجازه دهید بادهای بهشتی در میان شما به رقص دربیایند. به یکدیگر عشق بورزید، اما پیوستگی عاشقانه ایجاد نکنید: اجازه دهید مانند دریایی باشد که در میان سواحل روح شما حرکت می‌کند.
جبران خلیل جبران
زندگی بدون آزادی مانند بدنی بدون روح است.
جبران خلیل جبران
روح هرگز بدون یک تصویر فکر نمی‌کند.
ارسطو
هیچ روح شگرفی عاری از معجون دیوانگی نیست.
ارسطو
زیبایی زن در حالت چهره نیست، بلکه زیبایی زن در روح او منعکس شده است. این توجه است که او عاشقانه همان شوری را به شما می‌دهد که نمایان است. زیبایی زن با گذشت زمان رشد می‌کند.آدری هپبورن
شخصیت نمی‌تواند آسودگی و آرامش ارتقا پیدا کند. تنها از طریق تجربه رنج و سختی می‌توان روح را قوام داد، همت را بلند کرد و به موفقیت رسید.
هلن کلر
عشق ترکیبی از یک روح است که در دو بدن زندگی می‌کند.ارسطو
من تو را دوست دارم وقتی که در مسجد به رکوع می‌روی، در معبد زانو می‌زنی و در کلیسا به عبادت می‌پردازی. من و تو پسران یک مذهب هستیم و آن روح است.
جبران خلیل جبران
فرهنگ یک ملت، در قلب‌ها و روح مردمان آن جای دارد.
مهاتما گاندی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑