Tag

ریاضی

جملات قصار مریم میرزاخانی

من چند سال در دوران راهنمایی، ریاضی‌ام بسیار ضعیف بود؛ اصلا نمی‌خواستم به آن فکر کنم.

جملات قصار مریم میرزاخانی

من بحث درباره ریاضی را با همکاران که پس‌زمینه‌های متفاوتی دارند، یکی از بهره‌ورترین روش‌های پیشرفت می‌دانم.

جملات قصار مریم میرزاخانی

من فکر نمی‌کنم همه باید ریاضی‌دان شوند، اما باور دارم که اغلب دانش‌آموزان فرصت واقعی به ریاضی نمی‌دهند.

جملات قصار مریم میرزاخانی

برادر بزرگتر من فردی بود که ب طور کلی مرا به علم علاقمند کرد. او چیزهایی را که در مدرسه یاد می‌گرفت به من می‌گفت. اولین خاطره من درباره ریاضیات احتمالا به زمانی بازمی‌گردد که برادرم درباره مشکل جمع‌کردن اعداد یک تا صد می‌گفت.

جملات قصار مریم میرزاخانی

بدون آن‌که هیجان‌زده شوم می‌توانم ببینم که ریاضی می‌تواند سرد و بی‌معنی به نظر برسد.

جملات قصار مریم میرزاخانی

شما باید برای دیدن زیبایی ریاضی، انرژی بگذارید و تلاش کنید.

جملات قصار مریم میرزاخانی

زیبایی ریاضیات تنها خود را به پیروان صبورتر نشان می‌دهد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

نگران مشکلات خود در ریاضی نباشید. به شما اطمینان می‌دهم من هنوز مشکلات بزرگتری دارم.

جملات قصار آلبرت اینشتین

ریاضیات محض، به شیوه خود، شاعرانگی ایده‌های منطقی است.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑