Tag

زمان

جملات قصار بروس لی

اگر زمان زیادی را برای فکرکردن به چیزی صرف کنید، هیچ‌وقت آن را انجام نمی‌دهید.

جملات قصار بروس لی

اگر زندگی را دوست داشته باشید، زمان را هدر ندهید، زیرا زمان چیزی است که زندگی از آن ساخته شده است.

جملات قصار استیو جابز

چیزهای مورد علاقه من در زندگی هیچ هزینه‌ای ندارند. روشن است که ارزشمندترین منبعی که همه ما داریم، زمان است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

اگر دست خود را برای یک دقیقه روی یک اجاق داغ قرار دهید، مانند یک ساعت بنظر می‌رسد. اگر برای یک ساعت کنار دختر زیبایی بنشینید، مانند یک یک دقیقه بنظر می‌رسد.

جملات قصار آلبرت اینشتین

زمانی که با یک دختر خوب خلوت کرده‌اید، هر ساعت مانند یک ثانیه می‌گذرد. زمانی که روی زغال نیم‌سوز بنشینید، هر ثانیه مانند یک ساعت است. این نسبیت است.

جملات قصار گندالف

همه تصمیمی که باید بگیریم این است که با زمانی که به ما داده شده است، چکار کنیم.

جملات قصار مارتین لوتر کینگ جونیور

همیشه زمان درستی برای انجام کار درست است.

جملات قصار استیو جابز

زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی‌کردن برای دیگری تلف نکنید. به دام تعصباتی نیافتید که نتیجه زندگی‌کردن براساس تفکر دیگران است. اجازه ندهید سر و صدای نظرات دیگران، روی صدای درونی شما تاثیر بگذارد. و مهم‌تر از همه، شجاعت این را داشته باشید که از قلب و بصیرت خود پیروی کنید.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑