Tag

زن

جملات قصار مارلون براندو

در ارتباط با زن‌ها، من به یک نی بامبو بلند با حلقه‌ای چرمی در انتهای آن نیاز دارم. حلقه چرمی را به دور گردن‌هایشان می‌بندم، آنگاه نمی‌توانند فرار کنند یا زیاد نزدیک شوند. مانند کنترل مارها.

جملات قصار مریل استریپ

اولین زن بودن چه چیزی به همراه دارد؟ طول می‌کشد و افتخارآمیز است.

جملات قصار آنتوان چخوف

نوشتن درباره سقراط ساده‌تر از زنی جوان یا یک آشپز است.

جملات قصار جی کی رولینگ

من فانتزی یا علمی تخیلی ادبیات زنانه را نمی‌خوانم، ولی به هر کتاب، شانسی می‌دهم تا خود را اثبات کند و نیم ساعت به او وقت می‌دهم تا مراجذب کند.

جملات قصار آدری هپبورن

زیبایی زن در لباس‌هایی که می‌پوشد، فرم ظاهری که دارد یا روشی که موهایش را شانه می‌کند، نیست.

جملات قصار آدری هپبورن

زیبایی زن در حالت چهره نیست، بلکه زیبایی زن در روح او منعکس شده است. این توجه است که او عاشقانه همان شوری را به شما می‌دهد که نمایان است. زیبایی زن با گذشت زمان رشد می‌کند.

جملات قصار اسکار وایلد

زنان ساخته شده‌اند تا دوست داشته شوند، نه فهمیده.

جملات قصار مهاتما گاندی

زینت واقعی زن، شخصیت و پاکی او است.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑