Tag

سکوت

جملات قصار مارتین لوتر کینگ جونیور

زندگی ما پایان‌دادن به روزی را که درباره چیزهای مهم ساکت بودیم، شروع می‌کند.

جملات قصار مارتین لوتر کینگ جونیور

فاجعه نهایی، ظلم و ستم آدم‌های بد نیست، بلکه سکوت مردمان خوب علیه آن است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

تنها زمانی که از رودخانه سکوت می‌نوشید، باید آواز بخوانید. و زمانی که به قله کوه رسیدید، باید صعود را آغاز کنید. و زمانی که زمین، اعضای بدن شما را طلب می‌کند، آن‌گاه حقیقتا رقصیده‌اید.

جملات قصار جبران خلیل جبران

من سکوت را از پرحرفی، گذشت را از بی‌گذشتی و مهربانی را از نامهربانی یاد گرفته‌ام؛ با این حال، بطور عجیبی، نسبت به این معملمان ناسپاس هستم.

جملات قصار مارتین لوتر کینگ جونیور

در پایان، ما نه کلمات دشمنان را، بلکه سکوت دوستان را به یاد می‌آوریم.

جملات قصار کنفوسیوس

سکوت دوست واقعی ما است که هیچ‌وقت خیانت نمی‌کند.

جملات قصار عباس معروفی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش‌تر تنهاست. چون نمی‌تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند، تنهایی تو کامل می‌شود.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑