Tag

سکوت

زندگی ما پایان‌دادن به روزی را که درباره چیزهای مهم ساکت بودیم، شروع می‌کند.
مارتین لوتر کینگ جونیور
فاجعه نهایی، ظلم و ستم آدم‌های بد نیست، بلکه سکوت مردمان خوب علیه آن است.
مارتین لوتر کینگ جونیور
تنها زمانی که از رودخانه سکوت می‌نوشید، باید آواز بخوانید. و زمانی که به قله کوه رسیدید، باید صعود را آغاز کنید. و زمانی که زمین، اعضای بدن شما را طلب می‌کند، آن‌گاه حقیقتا رقصیده‌اید.
جبران خلیل جبران
من سکوت را از پرحرفی، گذشت را از بی‌گذشتی و مهربانی را از نامهربانی یاد گرفته‌ام؛ با این حال، بطور عجیبی، نسبت به این معملمان ناسپاس هستم.
جبران خلیل جبران
در پایان، ما نه کلمات دشمنان را، بلکه سکوت دوستان را به یاد می‌آوریم.
مارتین لوتر کینگ جونیور
سکوت دوست واقعی ما است که هیچ‌وقت خیانت نمی‌کند.
کنفوسیوس
وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش‌تر تنهاست. چون نمی‌تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق می‌کند، تنهایی تو کامل می‌شود.عباس معروفی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑