Tag

شکست

یک خدایی باید باشد که بتواند بدون اشتباه موفقیت‌ها را از شکست‌ها تشخیص دهد.
آنتوان چخوف
چرا ما از فواید شکست صحبت می‌کنیم؟ ساده است، زیرا شکست یعنی دور انداختن چیزهای غیرضروری. من تظاهرکردن به اینکه چیز دیگری هستم، متوقف کردم و تمام انرژی‌ام را برای تمام‌کردن تنها چیزی که برایم اهمیت دارم، صرف کردم.
جی کی رولینگ
شکست یعنی دور انداختن چیزهای غیرضروری.
جی کی رولینگ
زندگی‌کردن بدون شکست‌خوردن در چیزی غیرممکن است، مگر اینکه آنقدر محتاطانه زندگی کنید که در واقع زندگی نکرده باشید، در این صورت شما بطور پیشفرض شکست خورده‌اید.
جی کی رولینگ
تصور احمقانه‌ای است که بگوییم که گزینه شکست در ناسا وجود ندارد. شکست در همه جا وجود دارد. اگر کارهایتان شکست نخورد، پس به اندازه کافی نوآورانه نبوده است.
ایلان ماسک
شکست هرگز بر من غلبه نخواهد کرد اگر عزمم برای موفق‌شدن به اندازه کافی قوی باشد.
آگوستین مندینو
شکست‌ها، شکست‌های مکرر، تابلوهای رانندگی در جاده هستند که ما را به موفقیت می‌رسانند. هر شکست موفقیت را جلوتر می‌اندازد.
سی اس لویس
بزرگترین افتخار ما، هرگز زمین خوردن نیست، بلکه برخاستن در هر بار زمین خوردن است.
کنفوسیوس
شکست در ذات زندگی است، همچنانکه جبران شکست.نادر ابراهیمی
جشن گرفتن موفقیت خوب است، اما مهم‌تر از آن درس‌گرفتن از شکست است.
بیل گیتس

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑