Tag

شکست

جملات قصار دونالد ترامپ

گاهی اوقات با شکست‌خوردن در یک نبرد، راه جدیدی برای پیروزی در جنگ پیدا می‌کنید.

جملات قصار آنتوان چخوف

یک خدایی باید باشد که بتواند بدون اشتباه موفقیت‌ها را از شکست‌ها تشخیص دهد.

جملات قصار جی کی رولینگ

چرا ما از فواید شکست صحبت می‌کنیم؟ ساده است، زیرا شکست یعنی دور انداختن چیزهای غیرضروری. من تظاهرکردن به اینکه چیز دیگری هستم، متوقف کردم و تمام انرژی‌ام را برای تمام‌کردن تنها چیزی که برایم اهمیت دارم، صرف کردم.

جملات قصار جی کی رولینگ

شکست یعنی دور انداختن چیزهای غیرضروری.

جملات قصار جی کی رولینگ

زندگی‌کردن بدون شکست‌خوردن در چیزی غیرممکن است، مگر اینکه آنقدر محتاطانه زندگی کنید که در واقع زندگی نکرده باشید، در این صورت شما بطور پیشفرض شکست خورده‌اید.

جملات قصار ایلان ماسک

تصور احمقانه‌ای است که بگوییم که گزینه شکست در ناسا وجود ندارد. شکست در همه جا وجود دارد. اگر کارهایتان شکست نخورد، پس به اندازه کافی نوآورانه نبوده است.

جملات قصار آگوستین مندینو

شکست هرگز بر من غلبه نخواهد کرد اگر عزمم برای موفق‌شدن به اندازه کافی قوی باشد.

جملات قصار سی اس لویس

شکست‌ها، شکست‌های مکرر، تابلوهای رانندگی در جاده هستند که ما را به موفقیت می‌رسانند. هر شکست موفقیت را جلوتر می‌اندازد.

جملات قصار کنفوسیوس

بزرگترین افتخار ما، هرگز زمین خوردن نیست، بلکه برخاستن در هر بار زمین خوردن است.

جملات قصار نادر ابراهیمی

شکست در ذات زندگی است، همچنانکه جبران شکست.

جملات قصار بیل گیتس

جشن گرفتن موفقیت خوب است، اما مهم‌تر از آن درس‌گرفتن از شکست است.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑