Tag

فرهنگ

جملات قصار مارلون براندو

نظام طبقاتی شاید در کشورهای هند و انگلیس توسعه یافته‌تر باشد، اما هر طبقه‌ای از جامعه تقریبا در هر فرهنگی سعی می‌کند بر گروه پایین‌تر خود تسلط پیدا کند.

جملات قصار جک ما

تجارت ارتباط فرهنگ‌ها و ارزش‌ها است.

جملات قصار رضا امیرخانی

ما یک غصه بسیار بزرگ داریم و آن بحران فرهنگی - تمدنی افغانستان است؛ انگلیس در هند و پاکستان کار خودش را کرد و حالا نوبت افغانستان است. اما نکته مهم ماجرا برای ما این است که این موضوع مسئله رسانه‌های ما نیست، غصه بحران فرهنگی تمدنی افغانستان موضوع رسانه‌های ما نیست. موضوعی که اتفاقاً بسیار مهم است و از حضور بیگانه در این کشور ریشه گرفته. بیگانه‌ای که هم با او بیگانه است و هم با ما.

جملات قصار رضا امیرخانی

برای افغان‌ها آمدن به ایران از رفتن به اروپا بسیار مهم‌تر است. این چیزی است که من با چشم خودم دیدم. فضای فرهنگی ایران برای آن‌ها درخشان و الگوست. فضای فرهنگی ما را درک می‌کنند. جمهوری اسلامی برای آنها الگوست، این ظرفیت بزرگی است اما ما نمی‌توانیم از این قابلیت استفاده کنیم.

جملات قصار مهاتما گاندی

فرهنگ یک ملت، در قلب‌ها و روح مردمان آن جای دارد.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑