Tag

فکر

جملات قصار نلسون ماندلا

مردم آفریقای جنوبی از این ناراضی نیستند که سفیدپوستان ثروتمند و آن ها فقیر هستند، بلکه این نارضایتی به این خاطر است که هدف قوانین وضع شده توسط سفید پوستان محافظت از این وضعیت است.

جملات قصار موری شوارتز

از چیزهای کوچک می‌توانم اطاعت کنم. اما چیزهای بزرگ، چگونه فکر کنیم، چه ارزشی داریم، چیزهایی هستند که خودتان باید انتخاب کنید. نمی‌توانید اجازه دهید هرکسی، یا هر جامعه‌ای، آن‌ها را برای شما تعیین کند.

جملات قصار بروس لی

هرطور فکر کنی، همانطور می‌شوی.

جملات قصار بروس لی

اگر زمان زیادی را برای فکرکردن به چیزی صرف کنید، هیچ‌وقت آن را انجام نمی‌دهید.

جملات قصار آلبرت اینشتین

من می‌خواهم تمام افکار خدایان را بدانم؛ بقیه چیزها همه جزئیات هستند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

انسان باید به دنبال چیزی که هست بگردد، نه چیزی که فکر می‌کند باید باشد.

جملات قصار فریدریش نیچه

همه افکار فوق‌العاده با راه رفتن، فهمیده می‌شوند.

جملات قصار جی کی رولینگ

جوان نمی‌داند سن چگونه فکر و احساس می‌کند. اما اگر سالمندان جوانی را فراموش کرده باشند، گناهکار هستند.

جملات قصار جی کی رولینگ

هرگز به چیزی که می‌تواند برای خودش فکر کند، اعتماد نکنید، اگر نمی‌توانید ببینید از مغز خود چگونه نگهداری می‌کند.

جملات قصار بودا

به هرچه فکر کنیم، همان می‌شویم.

جملات قصار ایلان ماسک

فکر می‌کنم داشتن یک حلقه بازخورد خیلی مهم است، جایی که شما باید مدام درباره کاری که انجام داده‌اید و چگونگی انجام بهتر آن فکر کنید. فکر می‌کنم این بهترین توصیه‌ای است که می‌توانم بکنم: مدام درباره چگونگی انجام بهتر کارها فکر کنید و از خودتان سوال بپرسید.

جملات قصار بودا

ما با افکارمان شکل می‌گیریم، ما تبدیل به چیزی شده‌ایم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، لذت مانند سایه‌ای است که هرگز برنگشته است.

جملات قصار علی اکبر دهخدا

عمیق‌ترین افکار عامه، همواره در ایران حکمفرما بوده و خواهد بود.

جملات قصار فریدریش نیچه

فکرهای ما، سایه احساسات ما هستند، همیشه تاریک‌تر، خشن‌تر و ساده‌تر.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑