Tag

فکر

مردم آفریقای جنوبی از این ناراضی نیستند که سفیدپوستان ثروتمند و آن ها فقیر هستند، بلکه این نارضایتی به این خاطر است که هدف قوانین وضع شده توسط سفید پوستان محافظت از این وضعیت است.
نلسون ماندلا
از چیزهای کوچک می‌توانم اطاعت کنم. اما چیزهای بزرگ، چگونه فکر کنیم، چه ارزشی داریم، چیزهایی هستند که خودتان باید انتخاب کنید. نمی‌توانید اجازه دهید هرکسی، یا هر جامعه‌ای، آن‌ها را برای شما تعیین کند.
موری شوارتز
هرطور فکر کنی، همانطور می‌شوی.
بروس لی
اگر زمان زیادی را برای فکرکردن به چیزی صرف کنید، هیچ‌وقت آن را انجام نمی‌دهید.
بروس لی
من می‌خواهم تمام افکار خدایان را بدانم؛ بقیه چیزها همه جزئیات هستند.
آلبرت اینشتین
انسان باید به دنبال چیزی که هست بگردد، نه چیزی که فکر می‌کند باید باشد.
آلبرت اینشتین
همه افکار فوق‌العاده با راه رفتن، فهمیده می‌شوند.
فریدریش نیچه
جوان نمی‌داند سن چگونه فکر و احساس می‌کند. اما اگر سالمندان جوانی را فراموش کرده باشند، گناهکار هستند.
جی کی رولینگ
هرگز به چیزی که می‌تواند برای خودش فکر کند، اعتماد نکنید، اگر نمی‌توانید ببینید از مغز خود چگونه نگهداری می‌کند.
جی کی رولینگ
به هرچه فکر کنیم، همان می‌شویم.
بودا
فکر می‌کنم داشتن یک حلقه بازخورد خیلی مهم است، جایی که شما باید مدام درباره کاری که انجام داده‌اید و چگونگی انجام بهتر آن فکر کنید. فکر می‌کنم این بهترین توصیه‌ای است که می‌توانم بکنم: مدام درباره چگونگی انجام بهتر کارها فکر کنید و از خودتان سوال بپرسید.
ایلان ماسک
ما با افکارمان شکل می‌گیریم، ما تبدیل به چیزی شده‌ایم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، لذت مانند سایه‌ای است که هرگز برنگشته است.
بودا
عمیق‌ترین افکار عامه، همواره در ایران حکمفرما بوده و خواهد بود.
علی اکبر دهخدا
فکرهای ما، سایه احساسات ما هستند، همیشه تاریک‌تر، خشن‌تر و ساده‌تر.
فریدریش نیچه

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑