Tag

فکر

من می‌خواهم تمام افکار خدایان را بدانم؛ بقیه چیزها همه جزئیات هستند.
آلبرت اینشتین
انسان باید به دنبال چیزی که هست بگردد، نه چیزی که فکر می‌کند باید باشد.
آلبرت اینشتین
همه افکار فوق‌العاده با راه رفتن، فهمیده می‌شوند.
فریدریش نیچه
جوان نمی‌داند سن چگونه فکر و احساس می‌کند. اما اگر سالمندان جوانی را فراموش کرده باشند، گناهکار هستند.
جی کی رولینگ
هرگز به چیزی که می‌تواند برای خودش فکر کند، اعتماد نکنید، اگر نمی‌توانید ببینید از مغز خود چگونه نگهداری می‌کند.
جی کی رولینگ
به هرچه فکر کنیم، همان می‌شویم.
بودا
فکر می‌کنم داشتن یک حلقه بازخورد خیلی مهم است، جایی که شما باید مدام درباره کاری که انجام داده‌اید و چگونگی انجام بهتر آن فکر کنید. فکر می‌کنم این بهترین توصیه‌ای است که می‌توانم بکنم: مدام درباره چگونگی انجام بهتر کارها فکر کنید و از خودتان سوال بپرسید.
ایلان ماسک
ما با افکارمان شکل می‌گیریم، ما تبدیل به چیزی شده‌ایم که فکر می‌کنیم. وقتی ذهن پاک است، لذت مانند سایه‌ای است که هرگز برنگشته است.
بودا
عمیق‌ترین افکار عامه، همواره در ایران حکمفرما بوده و خواهد بود.
علی اکبر دهخدا
فکرهای ما، سایه احساسات ما هستند، همیشه تاریک‌تر، خشن‌تر و ساده‌تر.
فریدریش نیچه

© 2018 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑