Tag

قانون

جملات قصار آلبرت اینشتین

هیچ‌چیز احترام به دولت و قانون زمین را بیشتر از قوانینی که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند، ویران‌تر نمی‌کند.

جملات قصار آلبرت اینشتین

هیچ راه منطقی برای کشف قوانین بنیادین وجود ندارد. تنها راه شهودی وجود دارد که توسط احساس نظمی که پشت ظواهر وجود دارد، کمک می‌شود.

جملات قصار فریدریش نیچه

در فرد، دیوانگی نایاب است؛ اما در گروه‌ها، مهمانی‌ها، ملت‌ها و دوره‌ها یک قانون است.

جملات قصار ارسطو

دموکراسی زمان است که تهی‌دستان، و نه افراد دارا، قانون‌گذار باشند.

جملات قصار ارسطو

در بهترین حالت، انسان اصیل‌ترین حیوانات است؛ بدون قانون و عدالت، او بدترین آن‌ها است.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑