Tag

قانون

هیچ‌چیز احترام به دولت و قانون زمین را بیشتر از قوانینی که تصویب می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند، ویران‌تر نمی‌کند.
آلبرت اینشتین
هیچ راه منطقی برای کشف قوانین بنیادین وجود ندارد. تنها راه شهودی وجود دارد که توسط احساس نظمی که پشت ظواهر وجود دارد، کمک می‌شود.
آلبرت اینشتین
در فرد، دیوانگی نایاب است؛ اما در گروه‌ها، مهمانی‌ها، ملت‌ها و دوره‌ها یک قانون است.
فریدریش نیچه
دموکراسی زمان است که تهی‌دستان، و نه افراد دارا، قانون‌گذار باشند.
ارسطو
در بهترین حالت، انسان اصیل‌ترین حیوانات است؛ بدون قانون و عدالت، او بدترین آن‌ها است.
ارسطو

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑