Tag

قدرت

جملات قصار مریل استریپ

هدیه بزرگ بشریت، قدرت یک‌دلی ما است.

جملات قصار جورج آر آر مارتین

شما می‌توانید قدرت خراب‌کردن را داشته باشید، اما این به شما قدرت اصلاح، بهبود یا ساختن را نمی‌دهد.

جملات قصار بروس لی

هر چه تلاش کوچکتر، سرعت و قدرت بیشتر در آینده شما.

جملات قصار فریدریش نیچه

همه چیز در معرض شرح و بیان است  و هر شرحی که در زمان مشخص، شایع شود تابع قدرت است و نه حقیقت.

جملات قصار جک ما

درس‌هایی که از روزهای تاریک در علی بابا آموختم، این بود که شما باید در تیم خود ارزش، نوآوری و چشم‌انداز داشته باشید. همچنین، اگر تسلیم نشوید، هنوز فرصت دارید. و وقتی کوچک هستید، باید روی ذهن خود تمرکز و تکیه کنید، نه قدرت.

جملات قصار کوفی عنان

دانش قدرت است. اطلاعات آزاد است. تحصیلات فرصت پیشرفت است، در هر جامعه‌ای، در هر خانواده‌ای.

جملات قصار مهاتما گاندی

قدرت از ظرفیت فیزیکی نمی‌آید. از اراده سرکش می‌آید.

جملات قصار آبراهام لینکلن

تقریبا همه مردان می‌توانند ناتوان باشند، اما اگر می‌خواهید شخصیت یک مرد را آزمایش کنید، به او قدرت بدهید.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑