Tag

قلب

تنها خلوص قلب می‌تواند سوپ خوبی درست کند.
لودویگ ون بتهوون
فکر نمی‌کنم تاجر خیلی خوبی باشم. من بیش از حد با قلبم عمل می‌کنم.
پله
به یاد داشتن اینکه قرار است بمیرید بهترین روشی است که من برای جلوگیری از تله فکری چیزهایی که از دست می‌دهم، می‌دانم. شما قبلا عریان شدید. هیچ دلیلی برای پیروی‌نکردن از قلبتان وجود ندارد.
استیو جابز
اما قلب حافظه‌ی خودش را دارد و من هیچ‌چیز را فراموش نکرده‌ام.
آلبر کامو
نه، به معنای واقعی کلمه هیچ‌چیزی در کسب و کار وجود ندارد که ضربان قلب مرا مانند چندین ساعت نوشتن، بالا ببرد. هیچ‌چیزی.
جی کی رولینگ
اگر به انداه کافی قوت قلب داشته باشید، همه‌چیز ممکن است.
جی کی رولینگ
ایمان، دانشی در داخل قلب است، فراتر از رسیدن به اثبات.
جبران خلیل جبران
اگر قلب یک آتشفشان است، چطور انتظار دارید گل‌ها شکوفه دهند؟
جبران خلیل جبران
در شیرینی دوستی بگذارید صدای خنده بلند شود و خوشی‌ها را به اشتراک بگذارید. زیرا در شبنم چیزهای کوچک، قلب صبح خود را پیدا می‌کند و تازه می‌شود.
جبران خلیل جبران
زیبایی زن باید در چشمان او دیده شود، زیرا دروازه قلب او است، جایی که عشق قرار دارد.
آدری هپبورن
بهترین و زیباترین چیزها در جهان نمی‌تواند دیده یا حتی لمس شود، آن‌ها را باید با قلب حس شوند.
هلن کلر
زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی‌کردن برای دیگری تلف نکنید. به دام تعصباتی نیافتید که نتیجه زندگی‌کردن براساس تفکر دیگران است. اجازه ندهید سر و صدای نظرات دیگران، روی صدای درونی شما تاثیر بگذارد. و مهم‌تر از همه، شجاعت این را داشته باشید که از قلب و بصیرت خود پیروی کنید.
استیو جابز
هرجا می‌روید، با تمام قلب خود بروید.
کنفوسیوس
عشق را در قلب خود نگه دارید. زندگی بدون آن مانند گلدانی با گل‌های مرده است که نور ندیده‌اند.
اسکار وایلد
در عبادت بهتر است حضور قلبی بدون کلمات داشته باشیم، تا کلماتی بدون حضور قلب.
مهاتما گاندی
فرهنگ یک ملت، در قلب‌ها و روح مردمان آن جای دارد.
مهاتما گاندی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑