Tag

معجزه

جملات قصار آلبرت اینشتین

دو راه برای زندگی وجود دارد: می‌توانید طوری زندگی کنید که انگار هیچ معجزه‌ای وجود ندارد؛ می‌توانید طوری زندگی کنید که انگار هرچیزی یک معجزه است.

جملات قصار آلبرت اینشتین

معجزه است اگر کنجکاوی در آموزش رسمی باقی مانده باشد.

جملات قصار آدری هپبورن

من به مانیکور باور دارم. به لباس فاخر پوشیدن باور دارم. من به وقت‌گذاشتن برای آرایش و رژ لب‌ زدن باور دارم. به صورتی باور دارم. من معتقدم دختران خوشحال، زیباترین دختران هستند. من باور دارم فردا روز دیگری است، و ... من به معجزه اعتقاد دارم.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑