Tag

مهربانی

جملات قصار جبران خلیل جبران

حقیقت، مهربانی عمیقی است که به ما یاد می‌دهد تا در زندگی روزمره‌مان خشنود باشیم و همین خوشحالی را با مردم به اشتراک بگذاریم.

جملات قصار جبران خلیل جبران

من سکوت را از پرحرفی، گذشت را از بی‌گذشتی و مهربانی را از نامهربانی یاد گرفته‌ام؛ با این حال، بطور عجیبی، نسبت به این معملمان ناسپاس هستم.

جملات قصار آگوستین مندینو

از آغاز امروز، با هرکسی که می‌بینید طوری رفتار کنید که گویا نیمه‌شب خواهد مرد. تا جایی که می‌توانید همه توجه، مهربانی و درک خود را به آن‌ها ببخشید و این کار را بدون انتظار هیچگونه پاداشی انجام دهید. زندگی شما دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود.

جملات قصار آدری هپبورن

برای داشتن چشمان زیبا، خوبی دیگران را ببینید؛ برای داشتن لبان زیبا، تنها از مهربانی صحبت کنید؛ و برای داشتن ثبات، با این دانش جلو بروید که هرگز تنها نیستید.

جملات قصار مهاتما گاندی

به شیوه مهربانی، می‌توانید دنیایی را بلرزانید.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑