Tag

پیروزی

بهتر است بر خود غلبه کنی تا اینکه در هزاران جنگ را پیروز شوی. آنگاه این پیروزی از آن شما است. هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از شما بگیرد، نه فرشتگان و نه شیاطین، نه بهشت و نه جهنم.
بودا
همیشه در هر سختی، به دنبال بذر پیروزی بگردید.
آگوستین مندینو
گرچه جهان پر از رنج است، اما پر از پیروژی بر آن هم هست.
هلن کلر
تنها لازمه پیروزی شیطان این است که افراد خوب، کاری انجام ندهند.
ادموند برک
رضایت در تلاش قرار دارد، نه در نتیجه، تلاش کامل پیروزی کامل است.
مهاتما گاندی
اول تو را نادیده می‌گیرند، بعد به تو می‌خندند، بعد با تو مبارزه می‌کنند، بعد تو پیروز می‌شوی.
مهاتما گاندی

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑