Tag

پیروزی

جملات قصار بودا

بهتر است بر خود غلبه کنی تا اینکه در هزاران جنگ را پیروز شوی. آنگاه این پیروزی از آن شما است. هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از شما بگیرد، نه فرشتگان و نه شیاطین، نه بهشت و نه جهنم.

جملات قصار آگوستین مندینو

همیشه در هر سختی، به دنبال بذر پیروزی بگردید.

جملات قصار هلن کلر

گرچه جهان پر از رنج است، اما پر از پیروژی بر آن هم هست.

جملات قصار ادموند برک

تنها لازمه پیروزی شیطان این است که افراد خوب، کاری انجام ندهند.

جملات قصار مهاتما گاندی

رضایت در تلاش قرار دارد، نه در نتیجه، تلاش کامل پیروزی کامل است.

جملات قصار مهاتما گاندی

اول تو را نادیده می‌گیرند، بعد به تو می‌خندند، بعد با تو مبارزه می‌کنند، بعد تو پیروز می‌شوی.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑