Tag

کار

جملات قصار پله

موفقیت تصادفی نیست. بلکه کار سخت، استقامت، مطالعه، وفاداری و بیشتر از همه، عشق به کاری که انجام می‌دهید یا چیزی که یاد می‌گیرید، می‌خواهد.

جملات قصار استیو جابز

کار شما قرار است بخش بزرگی از زندگی‌تان را پر کند، و تنها راه برای رضایت از آن، انجام کاری است که بزرگی‌اش را باور دارید. و تنها راه برای انجام کار بزرگ، دوست‌داشتن کاری است که انجام می‌دهید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده‌اید، به گشتن ادامه دهید. از پا ننشینید. وقتی آن را پیدا کنید، با تمام قلبتان می‌فهمید.

جملات قصار جی کی رولینگ

فکر نمی‌کنم زیاد در کارم به انجیل وفادار باشم.

جملات قصار جی کی رولینگ

من فکر می‌کنم شما کار می‌کنید و یاد می‌گیرید تا زمانی که بمیرید.

جملات قصار مارتین لوتر کینگ جونیور

همیشه زمان درستی برای انجام کار درست است.

جملات قصار جبران خلیل جبران

کار عشقی است که به وضوح دیده می‌شود. و اگر نمی‌توانید با عشق کار کنید و به آن بی‌توجه هستید، بهتر است کار خود را رها کرده و جلوی دروازه معبد بنشینید و از کسانی که با لذت کار می‌کنند، صرقه بگیرید.

جملات قصار ارسطو

پایان کار، به دست آوردن مجال است.

جملات قصار ایلان ماسک

مردم وقتی هدف و چرایی آن را بدانند، بهتر کار می‌کنند. اینکه افراد برای آمدن سر کار انتظار بکشند و از آن لذت ببرند، اهمیت زیادی دارد.

جملات قصار جک ما

من فکر نمی‌کنم به کار معتاد باشم. هر آخر هفته، همکاران و دوستانم را به خانه دعوت می‌کنم تا کارت بازی کنیم. و مردم، همسایه‌هایم، همیشه تعجب می‌کنند زیرا من در طبقه دوم آپارتمان زندگی می‌کنم و معمولا ۴۰ جفت کفش جلوی در وجود دارد و در داخل، افراد کارت و شطرنج بازی می‌کنند. به ما خیلی خوش می‌گذرد.

جملات قصار آرش فردوسی

من زمانی که نزدیک دفتر نباشم، بسیار عصبی می‌شوم.

© 2019 طالبوف — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑